Радковська Л.М. – кандидат педагогічний наук, доцент (працювала до  вересня 2022р.).

Основні наукові  напрацювання:

 • Шляхи впровадження духовної музики в навчальний процес вищої школи // Наукові записки: психолого-педагогічні науки. – Ніжин, -  0,12 др. арк.
 • Річний календар православних світ. Методична розробка.- Рівне, 2010.- 45с.
 • Педагогічна технологія формування музичного сприйняття студентів ВНЗ засобами духовної музики. Навчально-методичний посібник. – Рівне,
 • До питання сприйняття творів духовної музики студентами мистецьких вузів //Нова педагогічна думка. Вип..4. – Рівне, 2010.
 • Проблема педагогічної технології в історичній ретроспективі // Нова педагогічна думку.- 2010.- №3.-0.3 др. арк.
 • Деякі питання організації та підготовки магістрантів до науково-дослідної роботи //Актуальні питання культурології: в.11,.- Рівне, 2012.- 0.4 др. арк.
 • Фольклор як засіб розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку // Сучасна наука: теорія і практика: Зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції, м.Запоріжжя 24 – 25 січня 2013 р. (співавтор – І.Я.Мотько).
 • До питання професійної підготовки магістрів у вищих навчальних закладах Європи та США// Мистецька освіта та розвиток творчої особистості. Збірник наукових праць. Випуск 1.- Рівне, 2015.
 • Організація самостійної роботи студентів ВНЗ в контексті європейських вимог// Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. праць. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волинські обереги, 2016. – Вип. 2.
 • Музична освіта православної орієнтації як прогресивне явище 17 – 18 століть // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. праць. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Uniwersytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волинські обереги, 2017. – Вип. 3
 • Самостійна робота як основа самоосвіти студентів ВНЗ //Нова педагогічна думка.- 2017.- №1.
 • Радковська Л.М. Єсіпова О.М. Роль викладача-інструменталіста у подоланні сценічного хвилювання учнів-піаністів дитячої музичної школи. / // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2018.- № 1(93).
 • Радковська Л.М., Кириловець А. «Музична казка» в роботі музичного керівника закладу дошкільної освіти: з досвіду роботи/ // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2018.
 • З 2022р. доц. Радковська Л.М. – викладач ДМШ №2 м.Рівне.

Back to top