Директор наукової бібліотеки - доц. Грипич Світлана Никанорівна

.

 Адреса: 33028, м. Рівне, вул. Пластова, 31
 Тел.: (0362) 26-96-44
 Сайт: library.rshu.edu.ua
 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     

   

Історична довідка

Наукова бібліотека РДГУ навчальний, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ університету.

1940 р. – початок  створення бібліотеки тодішнього Ровенського державного учительського інституту.

1953 р. – у зв’язку з перейменуванням  Ровенського державного учительського інституту в Ровенський державний педагогічний інститут, відповідно змінила свою назву і бібліотека.

1970-ті рр. - бібліотека віднесена до ІV-ї категорії.

1988 р. - бібліотеку було переведено з IV на III, вищу категорію (за успіхи, досягнуті в роботі).

1998 р. – отримала  назву як бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету після об’єднання двох вищих навчальних закладів м. Рівне: Рівненського державного педагогічного інституту та Рівненського державного інституту культури в єдиний Рівненський державний гуманітарний університет.

2004 р. - бібліотека РДГУ  переведена з ІІІ на ІІ вищу категорію.

2009 р. - за рекомендаціями Науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки України та рішенням Вченої ради РДГУ бібліотеці був наданий статус наукової за успішні результати в науково-дослідницькій, науково-методичній та науково-видавничій діяльності.


Структура наукової бібліотеки РДГУ

Відділ комплектування та обліку фондів (навчальний корпус №5 РДГУ, вул. Пластова, 31).
До складу входять:
    - сектор комплектування документів;
    - сектор обліку документів.

Відділ наукової обробки документів (навчальний корпус №5 РДГУ, вул. Пластова, 31).
До складу входять:
    - сектор класифікації документів;
    - сектор каталогізації і організації каталогів.

Інформаційно-бібліографічний відділ (навчальний корпус №5 РДГУ, вул. Пластова, 31).
До складу входять:
    - сектор інформаційно-бібліографічного обслуговування;
    - сектор наукової бібліографії та редакційно-видавничої роботи.

Відділ інформаційних технологій та підтримки автоматизованої комп’ютерної системи (навчальний корпус№5 РДГУ, вул. Пластова, 31).
До складу входять:
    - сектор автоматизованих комп’ютерних систем;
    - сектор електронних інформаційних ресурсів.

Відділ обслуговування.
До складу входять:
    - сектор абонементів:
          абонемент №1 (центральний) (навчальний корпус №2 РДГУ, вул. Пластова, 31);
          абонемент суспільної літератури (гуртожиток №4 РДГУ, вул. Пластова, 29);
          абонемент нотно-музичної літератури (навчальний корпус №3 РДГУ, вул. Хвильового, 7);
    - сектор читальних залів:
          читальний зал №1 (центральний) (навчальний корпус №5 РДГУ, вул. Пластова, 31);
          читальний зал №2 (періодичних видань) (гуртожиток №5 РДГУ, вул. Пластова, 41).

Філія бібліотеки (навчальний корпус №4 РДГУ, вул. Толстого, 3). До її складу входять:
    - абонемент №2;
    - читальний зал №3.

Сектор культурно-просвітницької роботи (навчальний корпус №5 РДГУ, вул. Пластова, 31).

Сектор науково-методичної роботи (навчальний корпус №5 РДГУ, вул. Пластова, 31).

Інформаційно-пошукові системи

Картковий довідково-пошуковий апарат

Каталоги:
 • генеральний абетковий каталог;
 • генеральний систематичний каталог;
 • абеткові та систематичні каталоги структурних підрозділів наукової бібліотеки;
 • каталог книг іноземними мовами (абетковий і систематичний);
 • каталог рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки (абетковий і систематичний);
 • каталог авторефератів дисертацій, які надходять до наукової бібліотеки (абетковий і систематичний).
Картотеки:
 • генеральна систематична картотека статей;
 • краєзнавча картотека;
 • картотека наукових праць викладачів РДГУ (абеткова і систематична);
 • картотека назв художніх творів (для книжкових і журнальних видань);
 • картотека рецензій художніх творів;
 • жанрові картотеки (картотека поезії, картотека драматичних творів);
 • тематична картотека сценаріїв культурно-просвітницьких заходів;
 • систематична картотека навчальних програм для вищих навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл;
 • систематична картотека навчально-методичних посібників для вищих навчальних закладів;
 • картотека серійних видань;
 • картотека електронних носіїв інформації (СD, DVD).
Електронний довідково-пошуковий апарат

Електронний каталог (ведеться з 2002 р. на нові надходження літератури)

 • До його складу входять книги, брошури, СD, DVD, журнальні статті та частини документів (статті із збірників). Ретроспективно до бази даних електронного каталогу внесено бібліографічні записи видань (з усіх галузей знань фонду наукової бібліотеки, виданих у 1995-2002 рр.).

Електронні бази даних

   Бібліографічні:

 • періодичні видання, які надходять до наукової бібліотеки;
 • видання іноземними мовами;
 • наукові праці викладачів РДГУ;
 • книгозабезпечення навчального процесу РДГУ (підручники, навчально-методичні посібники);
 • книгозабезпечення навчального процесу аспірантури РДГУ;
 • автореферати дисертацій, які отримує наукова бібліотека.

   Реферативні:

 • реферати статей із збірників наукових праць РДГУ «Оновлення змісту, форм і методів навчання і виховання в закладах освіти», «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку». (Див. на сайті наукової бібліотеки РДГУ www.library.rshu.edu.ua).
 

   Повнотекстові:

 • тексти бібліографічних, біобібліографічних покажчиків, інформаційно-методичних посібників, підготовлених до друку та виданих науковою бібліотекою РДГУ (Див. на сайті наукової бібліотеки РДГУ www.library.rshu.edu.ua);
 • online бібліотека навчальної літератури видавництва «Центр учбової літератури» («ЦУЛ») (Див. на сайті наукової бібліотеки РДГУ www.library.rshu.edu.ua);
 • законодавчі та нормативно-правові документи комп’ютерної інформаційно-пошукової системи «Консультант».

Інформаційні ресурси

Фонди

Загальний фонд (багатогалузевий). Нараховує понад півмільйона примірників друкованих видань та електронних джерел інформації, різноманітних за типовою та видовою ознакою:

 • навчальна та навчально-методична література (60%  від загальної кількості фонду);

 • енциклопедичні та довідкові видання (галузеві, статистичні, мовознавчі та ін.);

 • художня література (класика та сучасність);

 • атласи, альбоми, нотні видання;

 • рідкісні і цінні видання (книги, журнали, датовані до 1917 р. та ін.);

 • фонд літератури іноземними мовами (англійська, німецька, польська та ін.);

 • книги, брошури, збірники наукових праць викладачів (видані в РДГУ та за його межами);

 • українські та зарубіжні періодичні видання (щороку передплачується понад 200 назв газет і журналів);

 • бібліографічні, біобібліографічні покажчики, інформаційно-методичні посібники, видані науковою бібліотекою РДГУ;

 • дисертації, які захищені в РДГУ;автореферати дисертацій, які надходять до наукової бібліотеки РДГУ;

 • електронні видання (CD, DVD).


Сервіс та послуги користувачам

 • Бібліотечне обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах та інших структурних підрозділах наукової бібліотеки;

 • .довідково-бібліографічне обслуговування користувачів (традиційне, електронне, віртуальне) на основі карткового та електронного довідково-пошукового апарату;.

 • створені та функціонують: «Центр психолого-педагогічної інформації наукової бібліотеки РДГУ», «Центр молодого дослідника наукової бібліотеки РДГУ», «Центр правової інформації наукової бібліотеки РДГУ». (Див. сайт наукової бібліотеки РДГУ www.library.rshu.edu.ua);.

 • інформаційні заходи на допомогу навчальному і науковому процесам («Дні інформації», «Дні кафедр», години цікавих повідомлень, бібліопанорами та ін.);

 • теоретичні, практичні заняття та інші форми заходів, спрямованих на формування основ інформаційної культури;.

 • бібліографічно-інформаційне обслуговування наукових  конференцій, нарад, семінарів, які організовує РДГУ (рекомендаційні покажчики літератури за темами наукових заходів, відкриті експозиції літератури тощо);.

 • індексування книг та статей викладачів університету за УДК;.

 • інформування користувачів за системами: «Вибіркове розповсюдження інформації» (ВРІ), «Диференційоване забезпечення керівництва» (ДЗК);.

 • організація культурно-просвітницьких заходів (літературні, тематичні вечори, усні журнали, презентації, виставки літератури та ін.  (Плани проведення заходів, їх анонси та інше - див. сайт наукової бібліотеки РДГУ www.library.rshu.edu.ua);.

 • методична допомога студентам, які проходять практику в науковій бібліотеці та пишуть кваліфікаційні роботи з досвіду  її діяльності.


Наукова діяльність

Основні напрямки:   

   Дослідницька:

 • робота в рамках довгострокового наукового проекту наукової бібліотеки «Історія Рівненського державного гуманітарного університету»;
 • участь у реалізації загальнодержавного наукового проекту «Україніка наукова»;
 • паспортизація фонду рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки РДГУ.

  

   Аналітична:
 • здійснення соціологічних та моніторингових досліджень діяльності наукової бібліотеки РДГУ.
   Методична:
 • щорічна організація та проведення науковою бібліотекою РДГУ науково-практичних конференцій з питань бібліотечної, бібліографічної та інформаційної діяльності бібліотек вищих навчальних закладів;
 • методична робота охоплює всі сторони діяльності наукової бібліотеки РДГУ. Її основні напрями:
 • аналітико-прогностична діяльність, методичний моніторинг;
 • інноваційна діяльність (вивчення та впровадження передового досвіду і новітніх інформаційних технологій);
 • консультаційно-методична допомога;
 • створення бібліотекою необхідної інструктивно-методичної документації;
 • підвищення кваліфікації, організація безперервної професійної освіти бібліотечних працівників.
   Видавнича:
 • підготовка та випуск різноманітних науково-допоміжних та рекомендаційних бібліографічних, біобібліографічних видань, інформаційно-методичних посібників та ін. Серед них:
 • серія «Академіки, доктори наук, професори РДГУ»;
 • серія «Діячі культури і мистецтв РДГУ»;
 • щорічники «Друковані праці РДГУ за … рік»;
 • щорічники «Періодичні видання наукової бібліотеки РДГУ … рік»;
 • серія «Інформаційно-методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедр фондами наукової бібліотеки РДГУ»;
 • серія «Нові надходження літератури за галузями знань;
 • серія «Педагогічна інноватика»;
 • серія «Педагогічна»;
 • серія «Психологічна»;
 • серія «Культурологічна»;
 • тематичні бібліографічні покажчики, в т.ч. до міжнародних, Всеукраїнських наукових конференцій,  які організовує РДГУ.

Бібліографічні покажчики, інформаційно-методичні посібники, видані науковою бібліотекою РДГУ

(2015-2016 р.р.)

УВАГА!!!

Повні тексти бібліографічних покажчиків, інформаційно-методичних посібників, рекомендаційних списків літератури, виданих науковою бібліотекою РДГУ у поточному році та в попередні роки, див. на сайт бібліотеки www.library.rshu.edu.ua

2016 р.

Бібліографічні покажчики:

Самостійна навчальна діяльність студентів: бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С.Н. Грипич, Л.В. Ковальчук, Н.М. Гуменюк. – Рівне: РДГУ, 2016. – 44 с. – (Серія «Електронна бібліотека»).

.

Бібліографічний покажчик охоплює документальні джерела з фондів наукової бібліотеки РДГУ, що експонувалися на книжково-інформаційній виставці «Самостійна навчальна діяльність студентів» у рамках діяльності «Центру психолого-педагогічної інформації наукової бібліотеки РДГУ» та «Центру молодого дослідника наукової бібліотеки РДГУ».

.

Перегляд у форматі PDF

 

Видання іноземними мовами. Неадаптовані видання: бібліогр. покажч. / уклад. : С.Н. Грипич, А.А. Кузнецова. – Рівне : НБ РДГУ, 2015. – 88 с.

.

Бібліографічний покажчик містить відомості про друковані видання іноземними мовами, що зберігаються у фондах наукової бібліотеки РДГУ. Матеріали в покажчику систематизовані за основними розділами (за таблицями ББК), а в межах розділів – за абетковим порядком авторів і назв. Бібліографічні описи подані мовою оригіналу (англійською, німецькою, французькою, польською, чеською мовами) та відповідають вимогам діючого ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис.Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Бібліографічний покажчик буде корисним науковим працівникам, аспірантам, викладачам, студентам та всім бажаючим поглибити свої знання іноземних мов.

.

Перегляд у форматі PDF

Серія "Психологічна"
Психологічні аспекти вікової генези особистості : пошук, інновації, ресурс : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С.Н. Грипич, О.В. Іванчук, Л.В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2016. – 86 с. – (Серія «Психологічна»).

.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик містить бібліографічні описи книг, публікацій із періодичних видань та наукових збірників, що надійшли до фондів наукової бібліотеки РДГУ за останні десять років. Матеріал групується за системою розділів, а в межах розділу – за абеткою авторів і назв. Окремі бібліографічні записи анотовані. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, педагогів, студентів та всіх тих, хто цікавиться питаннями вікової генези особистості.

.

Перегляд у форматі PDF

Серія "Педагогічна інноватика"

Використання інформаційних технологій у сучасному виховному процесі : реком. бібліогр. покажч. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С.Н. Грипич, О.В. Іванчук, Л.В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2016. –38 с. – (Серія «Педагогічна інноватика»)

.

У рекомендаційний покажчик включено бібліографічні описи книг, публікації із періодичних видань та наукових збірників, що надійшли до фондів наукової бібліотеки РДГУ протягом 2007–2016 рр. Матеріал групується за системою розділів, а в межах розділу – за абеткою авторів і назв. Анотування документів здійснено частково.

Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, педагогів, студентів та всіх тих, хто цікавиться питаннями впровадження інформаційних технологій у сучасний виховний процес.

 

Перегляд у форматі PDF

Серія "Нові надходження літератури за галузями знань"

Нові надходження літератури : поточ. анотов. бібліогр. покажч. / уклад. В.П. Купрунець. – Рівне : [РДГУ], 2016. – 27 с. – (Психологія ; вип. 11)

 .

Цим виданням бібліотека РДГУ продовжує випуск поточних бібліографічних покажчиків нової літератури, що надійшли до її фонду. Даний покажчик включає літературу з психології, отриману за 2014 - 2015 рр.

Групування матеріалу - тематичне (за таблицями ББК); в середині розділів - абеткове. Для орієнтування в тексті пропонується іменний покажчик.

 .

Перегляд у форматі PDF

 

Нові надходження літератури : поточ. анотов. бібліогр. покажч. / уклад.: Б.С. Печончик. – Рівне : [ РДГУ], 2016. – 47 с. – (Педагогіка ; вип. 13).

.

Цим виданням бібліотека РДГУ продовжує випуск поточних бібліографічних покажчиків нової літератури, що надійшли до її фонду. Даний покажчик включає літературу з педагогіки за 2015 р.

Групування матеріалу – тематичне (за таблицями ББК); в середині розділів – за абеткою. Для орієнтування в тексті пропонується іменний покажчик.

 

Перегляд у форматі PDF
 

Нові надходження літератури : поточ. анотов. бібліогр. покажч. / уклад.: М. Р. Супрунець. – Рівне : [РДГУ], 2016. – 55 с. – (Соціологія. Історія. Економіка. Політика. Держава і право. Воєнна наука ; вип. 6).

.

Цим виданням бібліотека РДГУ продовжує випуск поточних бібліографічних покажчиків нової літератури, що надійшла до її фонду.

Даний покажчик включає літературу з соціології, історії, економіки, політики, держави і права та воєнної науки, отриману протягом 2015 – ІІІ кв. 2016 р.

Групування матеріалу – тематичне (за таблицями ББК); в середині розділів – за абетковою. Для орієнтування в тексті пропонується іменний покажчик.

 .

Перегляд у форматі PDF

Щорічник

Періодичні видання наукової бібліотеки РДГУ: поточний покажч. на 2016 р. / уклад.: А.А. Кузнецова, С.М. Поліщук. – Рівне, 2015. – 16 с.

 .

Матеріали у покажчику систематизовано за розділами: „Газети”, „Журнали”, „Місцева періодика”. В межах розділів „Газети”, „Журнали”  виділені підрозділи: „Українські”, „Зарубіжні”, а у розділі  „Місцева періодика” - підрозділи  „Газети”, „Журнали”. У кожному розділі назви видань подаються в алфавітному порядку. Назви іноземною мовою подаються мовою оригіналу.

В покажчику вказується періодичність виходу газет і журналів, та підрозділи університету, в яких вони знаходяться.

Покажчик призначений для науковців, викладачів, студентів, працівників закладів та установ освіти і культури, а також усіх, хто цікавиться періодичною пресою.
2015 р.
Сторінками історії: Рівненський державний гуманітарний університет у книгах та періодичних виданнях (1940-2015) : наук.-допом. бібліогр. посіб. / уклад.: С.Н. Грипич, Л.М. Буравкова, Л.В. Ковальчук, Л.С. Кушка ; за заг. ред. С.Н. Грипич. – Рівне : РДГУ, 2015. – 400 с. – (75-річчю РДГУ присвячується).

 

У науково-допоміжному бібліографічному посібнику «Сторінками історії: Рівненський державний гуманітарний університет у книгах та періодичних виданнях (1940-2015)» зібрано та систематизовано бібліографічні відомості, відображені на сторінках друкованих видань про основні періоди становлення, розвитку та діяльності Рівненського державного гуманітарного університету – центру вищої гуманітарної освіти, науки, мистецтва та культури.

Бібліографічний посібник адресовано широкому колу науковців, педагогів, студентів, працівників бібліотек, всім, кого цікавить історія та сьогодення першого вищого навчального закладу Рівненщини – Рівненського державного гуманітарного університету).
РДГУ в персоналіях : біобібліогр. посіб. / уклад.: С.Н. Грипич, Л.М. Буравкова,  Л.В. Ковальчук, Н.В. Марчук, О.В. Іванчук, Л.С. Кушка, С.М. Поліщук [та ін.] ; за заг. ред. С.Н. Грипич. – Рівне : РДГУ, 2015. – 371 с. – (Наук. літопис ; Т. 2).

. 

У біобібліографічному посібнику зібрано та систематизовано відомості про творчий і науковий доробок вчених РДГУ, який нараховує понад 1600 друкованих праць, що вийшли окремими виданнями, а також опублікованих у наукових збірниках і періодиці. Наукові школи представлені окремими розділами. До посібника включено також літературу про наукову та громадську  діяльність науковців.
Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету (1940-2015) : монографія / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; за заг. ред. С.Н. Грипич. – Рівне, 2015. – 471 с. – (до 75-річчя заснування).

 .

Колективна монографія приурочена до 75-річчя заснування наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету. Вона написана за архівними матеріалами, документами бібліотеки, спогадами. Зібрані матеріали сформовано у розділи відповідно до структури бібліотеки. Зміст видання висвітлює широкий спектр діяльності наукової бібліотеки РДГУ, історію її формування та розвитку.
  Наукові праці Рівненського державного гуманітарного університету («Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» 2005-2008 рр.) : бібліогр. покажч. Ч. IV. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка РДГУ ; уклад.: С.Н. Грипич, Л.В. Ковальчук, Н.М. Гуменюк. – Рівне : РДГУ, 2015. – 96 с.

 .

У покажчик включено бібліографічні описи наукових статей, які були надруковані у збірниках наукових праць РДГУ «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» (2005-2008 рр.; Випуски 31-39).

Публікації згруповані за двома розділами:

 • Збірники наукових праць РДГУ «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» (2005-2008рр.; Випуски 31-39).
 • Наукові праці.

Описи статей розміщено в алфавітному порядку авторів. Склад авторів відображено в допоміжному авторському покажчику. Крім авторського, у покажчику є покажчик назв та персоналій.

Бібліографічний покажчик має довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для працівників бібліотек.

Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету реалізує ваше право на інформацію [Відеозапис] / над фільмом працювали: С.Н. Грипич, Г.П. Семенюк, М.Т. Себестьянович та ін. – Рівне : [РДГУ], 2015. – 1 электрон. опт. диск (DVD). – (Електронна бібліотека).

Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету : історія і сьогодення (до 75-річя заснування) : зб. матеріалів IX-ї наук.-практ. конф., 27 серпня 2015 р. / уклад. : С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк. – Рівне : РДГУ, 2015. – 67 с.

 .

Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвячений 75-річчю заснування наукової бібліотеки РДГУ. В ньому розкрито історію створення, функціонування та розвитку бібліотеки та її  структурних підрозділів.

Для дослідників історії бібліотечної справи України, бібліотекознавців, бібліотекарів-практиків, студентів майбутніх фахівців бібліотечної справи.

 .

Перегляд рефератів статей із збірника у форматі PDF
Щорічник
Друковані праці Рівненського державного гуманітарного університету за 2013 рік : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка РДГУ ; [уклад.: С.Н. Грипич, Н.В. Марчук, О.В. Слобода]. – Рівне : [РДГУ], 2015. – 319 с.

 .

У покажчик включено бібліографічні описи монографій, підручників, методичних посібників, електронних документів, статей з журналів та збірників, тез та доповідей конференцій тощо. Подаються також описи дисертацій та авторефератів.

Покажчик призначений для широкого кола наукових, педагогічних працівників, викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів, а також для працівників бібліотек.

.

Перегляд у форматі PDF
Серія "Академіки, доктори наук, професори РДГУ"
Литвиненко Світлана Анатоліївна : біобібліогр. покажч. /М-во освіти і науки України, Рівнен. держ гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад. : С.Н. Грипич, О.В. Іванчук, Л.В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2015. – 76 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

 .

У біобібліографічному покажчику, присвяченому науковій діяльності Литвиненко Світлани Анатоліївни, доктора педагогічних наук, професора кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету, зібрано та систематизовано відомості про її наукові та науково-педагогічні здобутки, що вийшли друком окремими виданнями, а також опубліковані у наукових збірниках та періодиці. Покажчик на вичерпність не претендує. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

Біобібліографічний покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, педагогів, працівників бібліотек та всіх тих, хто цікавиться питаннями педагогіки та психології.

.

Перегляд у форматі PDF
Ямницький Вадим Маркович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С.Н. Грипич, Л.В. Ковальчук, Н.М. Гуменюк. – Рівне : РДГУ, 2015. – 65 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).

. 

Біобібліографічний покажчик із серії «Академіки, доктори наук, професори РДГУ»висвітлює життєвий шлях, наукову та науково-педагогічну діяльність Вадима Марковича Ямницького – доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри практичної психології та психотерапії Рівненського державного гуманітарного університету. У покажчику представлено бібліографію наукових праць, що вийшли друком окремими виданнями, а також опублікованих у наукових збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях. Покажчик на вичерпність не претендує. В описах документів, які не вдалося переглянуто de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

Покажчик адресовано психологам та науковим працівникам, аспірантам, студентам, працівникам бібліотек та всім, хто цікавиться питаннями та проблемами психології.

.

Перегляд у форматі PDF
Бібліографічний покажчик

Він був великим українцем: (до 90-річчя від дня народження Бориса Ільковича Степанишина) : біобібліогр. покажч. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. Наук. б-ка ; уклад.: С.Н. Грипич, О.В. Іванчук, Л.В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2015. – 90 с.

.

У бібліографічному покажчику, присвяченому українському педагогу, літературознавцю, громадському діячу, кандидату педагогічних наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Степанишину Борису Ільковичу зібрано та систематизовано відомості про його друковані праці, творчий і науковий доробок якого виданий окремими виданнями, а також опублікований у наукових збірниках і періодичних виданнях. Укладачі намагалися найбільш повно відобразити наукові праці Б.І. Степанишина. Покажчик на вичерпність не претендує. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

Біобібліографічний покажчик розрахований на широке коло науковців, аспірантів, викладачів, педагогів, студентів, працівників бібліотек та всіх тих, хто цікавиться життям, науковою та громадською діяльністю Б.І. Степанишина.

.

Перегляд у форматі PDF

Практичний посібник

Карткові пошукові системи на допомогу самостійній  роботі користувачів (книги та брошури) : практ. посіб. / уклад.: С.Н. Грипич, Н.Б. Коломієць, М.Р. Супрунець, Б.С. Печончик. – Рівне : [РДГУ], 2015. – 19 с.

 .

Мета та завдання практичного посібника, створеного працівниками наукової бібліотеки РДГУ, надати інформацію про карткові пошукові системи (книги та брошури), які розкривають фонд книгозбірні.

Посібник носить довідково-інформаційний характер. Призначений для широкого кола читачів наукової бібліотеки РДГУ.

 . 

Перегляд у форматі PDF
Серія "Педагогічна інноватика"
Теоретичні та методичні засади різновекторності інноватики у вихованні : реком. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: С.Н. Грипич, О.В. Іванчук, Л.В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2015. – 36 с. – (Серія «Педагогічна інноватика»).

 .

У рекомендаційний покажчик включено бібліографічні описи книг, публікації із періодичних видань та наукових збірників, що надійшли до фондів наукової бібліотеки РДГУ за останні десять років. Матеріал групується за системою розділів, а в межах розділу – за абеткою авторів і назв. Окремі бібліографічні записи анотовані. В описах документів, які не вдалося переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.

Покажчик розрахований на широке коло науковців, докторантів, аспірантів, викладачів, педагогів, студентів та всіх тих, хто цікавиться питаннями   впровадження інноваційних технологій в освітньо-виховний процес.

 .

Перегляд у форматі PDF
Серія "Нові надходження літератури за галузями знань"
Нові надходження літератури : поточ. анотов. бібліогр. покажч. / уклад. В. П. Купрунець. – Рівне : [РДГУ], 2015. – 17 с. – (Літературознавство ; вип. 4).

 .

Цим виданням бібліотека РДГУ продовжує випуск поточних бібліографічних покажчиків нової літератури, що надійшли до її фонду.

Даний покажчик включає літературу з літературознавства, отриману протягом 2013-2014 рр.

Групування матеріалу - тематичне (за таблицями ББК); в середині розділів - абеткове. Для орієнтування в тексті пропонується іменний покажчик.

 .

Перегляд у форматі PDF
Нові надходження літератури : поточ. анотов. бібліогр. покажч. / уклад. В.П. Купрунець. – Рівне : [РДГУ], 2015. – 29 с. – (Мовознавство ; вип. 4).

 .

Цим виданням бібліотека РДГУ продовжує випуск поточних бібліографічних покажчиків нової літератури, що надійшли до її фонду.

Даний покажчик включає літературу з мовознавства, отриману протягом 2013-2014 рр. Групування матеріалу - тематичне (за таблицями ББК); в середині розділів - абеткове. Для орієнтування в тексті пропонується іменний покажчик.

 .

Перегляд у форматі PDF

Перейти на сайт Наукової бібліотеки РДГУ >>>

      

 

Back to top