Друк

СІГЕТІЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ

Тема: «Розвиток готовності педагогічних працівників до інформаційно-управлінської діяльності в системі післядипломної освіти»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник:

Офіційні опоненти:

Захист відбудеться 10 грудня 2019 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ДЕМ'ЯНЮК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Тема: «Формування у майбутніх спеціалістів з бухгалтерського обліку ціннісних професійних орієнтацій у фаховій підготовці»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

Офіційні опоненти:            

Захист відбудеться 07 листопада 2019 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


РОЩЕНЮК АЛЛА МИХАЙЛІВНА

Тема: «Підготовка майбутніх фахівців з інформаційних технологій до творчої самореалізації в адаптаційний період»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

Офіційні опоненти:            

Захист відбудеться 07 листопада 2019 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


КАЛУГІНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Тема: «Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів іноземних мов у науково-методичній роботі коледжу»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

Офіційні опоненти:            

Захист відбудеться 25 червня 2019 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ДЕПЧИНСЬКА ІВЕТТА АТТІЛІВНА

Тема: «Розвиток змісту шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919-1939 роки»

Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

Офіційні опоненти:            

Захист відбудеться 25 червня 2019 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ЮРЧУК ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

Тема: «Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму в дошкільних навчальних закладах»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

Офіційні опоненти:            

Захист відбудеться 4 квітня 2019 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ШВЕЦЬ ОКСАНА ВІКТОРІВНА

Тема: «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

Офіційні опоненти:            

Захист відбудеться 6 грудня 2018 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ПУКАС ІВАННА ЛЕОНІДІВНА

Тема: «Професійно-педагогічний саморозвиток учителя у процесі співпраці школи з закладами педагогічної освіти»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

Офіційні опоненти:            

Захист відбудеться 6 грудня 2018 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


АБРАМОВИЧ ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

Тема: «Розвиток професійної компетентності соціального педагога у системі післядипломної освіти»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

Офіційні опоненти:

Захист відбудеться 12 листопада 2018 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


НЕНЬКО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА

Тема: «Теоретико-методологічні засади професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант

Офіційні опоненти:            

Захист відбудеться 27 червня 2018 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ЄМЧИК ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІВНА

Тема: «Розвиток творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки».

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

Офіційні опоненти:            

Захист відбудеться 27 червня 2018 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ШАЛІВСЬКА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА

Тема: «Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

Офіційні опоненти:            

Захист відбудеться 24 квітня 2018 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ШЕВЦІВ ЗОЯ МИХАЙЛІВНА

Тема: «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант

Офіційні опоненти:

Захист відбудеться 30 січня 2018 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ЧАЛІЙ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Тема: «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму».

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

Офіційні опоненти:

Захист відбудеться 30 січня 2018 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


БЕЗЛЮДНА ВІТА ВАЛЕРІЇВНА

Тема: «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948-2016 рр.)»

Спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий консультант

Офіційні опоненти:

Захист відбудеться 31 січня 2018 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


САВЕЛЬЄВ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

Тема: «Наступність у професійній підготовці майбутніх вчителів технологій в умовах навчально-наукового комплексу «коледж-університет»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

Офіційні опоненти:

Захист відбудеться 31 січня 2018 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ШПИЧАК ІННА ПЕТРІВНА

Тема: «Проблеми виховання дітей у творчій спадщині В.Ф.Шмідт (1889-1937 рр.)»

Спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

Офіційні опоненти:

Захист відбудеться 15 грудня 2017 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


СТИХУН НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Тема: «Розвиток професійної майстерності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів засобами театрального мистецтва (20–80-ті рр. ХХ ст.)»

Спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

Офіційні опоненти:            

Захист відбудеться 31 жовтня 2017 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ПАСТУШЕНКО ЛЮБОМИР АНДРІЙОВИЧ

Тема: «Педагогічна технологія розвитку професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у вищих мистецьких навчальних закладах».

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

Офіційні опоненти:            

Захист відбудеться 31 жовтня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


БАЛІКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Тема: «Розвиток інтересу до читання в учнів у процесі діяльності шкільних бібліотек в Україні (1962-1991 рр.)»

Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

Офіційні опоненти:            

Захист відбудеться 29 вересня 2017 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ВАРГА ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Тема: «Формування комунікативної культури майбутнього вчителя засобами інтерактивних технологій»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

Офіційні опоненти:

Захист відбудеться 29 вересня 2017 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті, 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ВАКОЛЮК АЛІНА МИКОЛАЇВНА

Тема: «Розвиток змісту «Фізичної культури» як навчального предмета у вітчизняній загальноосвітній школі (1959–1991 рр.)»

Спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник

Офіційні опоненти:            

Захист відбудеться 28 вересня 2017 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.


ШУМЕЙКО НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

Тема: «Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців гуманітарного профілю в університетах Словаччини»

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

Офіційні опоненти:            

Захист відбудеться 28 вересня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 12.