Друк

Наукова школа
Фізико-хімія гетерогенних полімерних систем”

Науковий керівник  Колупаєв Борис Сергійович, доктор хімічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, академік Міжнародної академії педагогічних і соціальних наук, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри фізики, радник ректора Рівненського державного гуманітарного університету.

Фахова освіта – Рівненський державний педагогічний інститут (1960 р.), спеціальність “Математика і фізика” .

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук “Исследование физико-механических и теплофизических свойств наполненного и пластифицированного поливинилхлорида” за спеціальністю 01.04.15 – молекулярна фізика, теплофізика полімерів (1970 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук “Энергообменные процессы в металлонаполненных гибкоцепных полимерах”  за спеціальністю 01.04.19 – фізика і механіка полімерів (1982 р.).

Коло наукових інтересів Бориса Сергійовича Колупаєва пов’язане з теоретичними та експериментальними дослідженнями фізики полімерів, теплофізики, молекулярної фізики, молекулярної кібернетики, науково-методичних основ викладання загальної та теоретичної фізики у вищих навчальних закладах, надраннім діагностуванням стану здоров’я людини, з’ясуванням впливу мікрострумів та мікроелементів, солей металів, мінералів на метаболічні процеси в організмі, локалізацією негативного впливу радіації та солей важких металів на життєдіяльність біологічних об’єктів.

Б. С. Колупаєв – автор понад 450 наукових праць: монографії, навчальні посібники, статті, матеріали і тези конференцій. Основні з них:

 1. Физико-химия полимеров : практикум : учеб. пособ. для хим., физ. и биолог. фак. ун-тов и физ.-мат. фак. пед. ин-тов / Б. С. Колупаев. – Л. : Вищ. шк., 1978. – 159 с.
 2. Релаксационные и термические свойства наполненных полимерных систем : практикум : учеб. пособ. для вузов / Б. С. Колупаев. – Л. : Вищ. шк., 1980. – 203 с.
 3. Молекулярная кибернетика : монография / Б. С. Колупаев,  С. Я. Френкель, И. М. Цыгельный. – Львов: Свит, 1990.– 168 с.
 4. Науково-методичні основи викладання загальної фізики : монографія / Г. Ф. Бушок, Б. С. Колупаєв. – Рівне : Діва, 1999. – 411 с.
 5. Фізика основ електротехніки : [монографія]. В 2 т. Т. 1 / Б. С. Колупаєв. – Рівне : РДГУ, 2007. – 163 с.
 6. Фізико-хімічні явища і процеси електроніки : монографія / Б. С. Колупаєв, Б. Б. Колупаєв. – Рівне: РДГУ, 2010. – 310 с.
 7. Composite materials with negative poisson Ratio / B. S. Kolupaev, Yu. S. Lipatov, O. M. Voloshin // Phis. Act. in lette, 1991. – V.49, № 1-2. – P. 18-21.
 8. The Frequency Spectrum of the structure elements of Filled Polyvinylchloride (PVCH) / B. S. Kolupaev, N. A. Bordjuk, O. M. Voloshin, Yu. S. Lipatov // J. Polymer Mater /Oxford, 1995. – Р. 143-149.
 9. Modified inorganik synthetic phosphogypsum as a polyvinylchloride filler / B. S. Kolupaev, Yu. S. Lipatov, O. M. Voloshin, // Heat Mass transfer MIF, 1996. – Р. 115-122.
 10. The effect of Phosphogypsum on the Acoustic Properties of PVC-Based Composites / B. S. Kolupaev // J. Polimer Science, 1996. – V. 38. – № 6. – P. 650–655.
 11. Purposeful regulation of thermo–electrets effect in poly (vinilchloride) systems / B. S. Kolupaev, V. V. Krivtsov // Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2006.– №3.– P.167–171.
 12. Using method of numeric–asymptotic approximation in studying the process of  β–radiation with linear flexible–chain polymers / B. S. Kolupaev // System Research and Information Technologies, 2006.– №2.– P.138–143.
 13. Using method of numeric-asymptotic approximation in studying the process of interaction of β--radiation with linear flexible-chain polymers /  A. Ya. Bomba, V. V. Klepko, B. B. Kolupaev, B. S. Kolupaev, E. V. Lebedev  // System Research and Information Technologies, 2006. – №2. – P.138-143.
 14. Energy Dissipation and Modulus Defect in Hеterogeneons System Based on Flexible-Chain Linear Polymers / V. V. Klepko, B. B. Kolupaev, B. S. Kolupaev, E. V. Lebedev // J. Polym. Sciens S B, 2007. – V.49, № 1-2. – P. 18-21.
 15. Quasiconformal mapping study of the temperature fielding an isotropic flexiblechain polymers / B. S. Kolupaev, A. Ya. Bomba, V. V. Klepko, B. B. Kolupaev, E. V. Lebedev // Ukr. J. Phys. – 2007. – V. 52, № 8. – P. 808–813.
 16. Вплив технологічного тиску на теплоємність лінійних полімерів / Б. С. Колупаєв // Фізика конденсованих високомолекулярних систем. – 2007. – № 12. – С. 5-8.
 17. Influence of -radiation on acustics properties of polyvinylchloride – based heterogeneus systems / V. V. Klepko, B. B. Kolupaev, B. S. Kolupaev, E. V. Lebedev // Ukr. J. Phys., 2008. – V.53, №10. – P. 1012-1016.
 18. The influence of the explosion of the Conductor of an electric cable on the dielectric Properties of the polymer insulator / B.S. Kolupaev, Т. G. Lyashuk // Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2010. – V. 46, №4. – Р. 367-372.
 19. Acoustics properties poly(vinylchoride) systems / B. S. Kolupaev, V. V. Klepko, E. V. Lebedev // J. Polymer Science, 2010. – V. 56, №1. – P. – 18-27.
 20. Phonon Relaxation and Internal Friction in Heterogeneous Systems Based on Poly(vinyl chloride) / B. B. Kolupaev, V. V. Klepko, E. V. Lebedev, B. S. Kolupaev // Polymer Science, ser. A, 2010. – V. 52, №2. – P. 163-167.
 21. А mechanism of acoustic wave dissipation in linear flexible-chain polymers / V. V. Klepko, B. B. Kolupaev, E. V. Lebedev, B. S. Kolupaev // Acoustic bulletin. – 2010. – V. 13, №1. – P. 30-36.
 22. Dielectric Dispersion and Conductivity of Moisture-Containing Amorphous Polymers / B. S. Kolupaev, V. M. Gyd // Polymer Scince, Ser.А., 2011. – V.53, №3. – P. 217-223.
 23. Electrophysical Properties of Amorphous Polymer Films Exposed to Radiation / V. M. Gyd, B. S. Kolupaev, E. V. Malinovski // Surfase Engineering and Applied Electrochemistry, 2012. – V. 48, № 2. – P. 148-150.

Відкриття, авторські свідоцтва,  патенти

 1. Оптический модулятор. Авторское свидетельство № 4224053 /10 /31755/ от 24.02.1987 г. (Колупаев Б. С., Никитчук В. И.).
 2. Способ получения полимерной композиции. Авторское свидетельство № 44808/05/133907 от 12.09.1988 г. (Колупаев Б. С., Муха Б. И., Демьянюк Б. П.).
 3. Устройство визуализации ультразвуковых полей. Авторское свидетельство № 4486845/25/133494 от 29.09.1988 г. (Колупаев Б. С., Никитчук В. И., Певзнер А. А., Нечипорук Б. Д.).
 4. Деформируемый экран. Авторское свидетельство № 4639058/91/155867 от 9.11.1988 г. (Колупаев Б. С., Нечипорук Б. Д., Никитчук В. И., Певзнер А. А.).
 5. Способ получения полимерного покрытия и устройство для его осуществления. Авторское свидетельство № 4792471/05/155357 от 28.02.1990 г. (Колупаев Б. С., Волков В. А., Новицкий Н. И., Мавленов Э. Ф., Тищук В. И.).
 6. Спосіб формування імпульсів високоамплітудних струмів (напруг). Патент на винахід №20159А МПК 6 НО3К 3/00 від 13.08.1997 р. (Колупаєв Б. С., Муха Б. І., Муха Ю. Б.).
 7. Способ комплексной проверки состояния здоровья. Патент на изобретение №5061910 от 07.09.1992 г. (Колупаев Б. С., Волков В. А.).
 8. Спосіб комплексної перевірки стану здоров’я. Патент на винахід №2062046, 1996 р. (Колупаєв Б. С., Максим’як Г. І., Волков В. А.).
 9. Спосіб одержання поліуретанів з напівпровідниковим рівнем провідності. Патент на винахід №82006 від 25.02.2008 р. (Козак Н. В, Нізельський Ю. М., Колупаєв Б. С.).
 10. Спосіб визначення складу речовини. Патент на корисну модель № 59984 від 10.06.2011 р. (Колупаєв Б. С., Гудь В. М.).
 11. Полімерна композиція для захисту від радіоактивного випромінювання. Патент на корисну модель № U 2012 12869 від 12.11.2012 р. (Малиновський Є. В., Колупаєв Б. С., Колупаєв Б. Б., Крівцов В. В.).
 12. Спосіб управління потоком випромінювання. Патент на корисну модель № 65399 від 12.12.2012 р. (Гудь В. М., Колупаєв Б. С.).
 13. Спосіб одержання гетерогенних полімерних систем на основі нанодисперсних металевих наповнювачів. Патент на корисну модель № U 2013 01450 від 07.02.2013 р. (Колупаєв Б. С., Колупаєв Б. Б., Волошин О. М., Левчук В. В.).

Проблематика наукової школи. Проведення фундаментальних досліджень у галузі фізики полімерів.

Вектори пошуку: теоретичні та експериментальні дослідження фізико-хімічних аспектів напрямленого прогнозування, створення нових і вивчення комплексу властивостей гетерогенних полімерних систем; розробка нових високоінформативних технологій діагностики захворювань на ранніх стадіях їх розвитку, розробка нових композиційних матеріалів на основі металів, кераміки та металополімерів для енергетики, двигунобудування та авіакосмічної техніки; створення нових полімерних матеріалів і композитів на їх основі для різних видів новітньої техніки: реакційно-здатних олігомерів та рідких каучуків для оптичних, фрикційних, антифрикційних, теплоакумулюючих, вібропоглинаючих та інших полімерних матеріалів; клеїв спеціального та побутового призначення, полімерних композитів для захисту технологічного устаткування тощо; створення нових речовин і матеріалів для потреб агропромислового комплексу, екологічно сприйнятливих сучасних пестицидів, ретардантів, регуляторів росту рослин та ветеринарних засобів для тваринництва; технології утилізації та знешкодження токсичних викидів хімічної та інших галузей промисловості з отриманням корисних продуктів, комплексне дослідження стану здоров’я людини.

Кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом Б. С. Колупаєва:

 1. Дем’янюк Б. П. Теплофізичні властивості гетерогенних полімерних систем на основі гнучколанцюгових полімерів : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 – теплофізика і молекулярна фізика / Б. П. Дем’янюк ; Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечнікова. – О., 1988.
 2. Бордюк М. А. Вплив домішок неорганічної природи на динаміку структури і теплові процеси гетерогенних систем на основі гнучколанцюгових полімерів : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 – теплофізика і молекулярна фізика / М. А. Бордюк; Одеський держ. ун-т ім. І. І. Мечнікова. – О., 1992.
 3. Муха Б. І. Дослідження впливу силового поля в Т-р режимі на формування властивостей композиційних матеріалів на основі гнучколанцюгових полімерів : автореф. дис. … канд. хім. наук : 02.00.16 – хімія і технологія композиційних матеріалів / Б. І. Муха;  Ін-т хімії високомолекулярних сполук АН України. – К., 1992.
 4. Волошин О. М. Одержання і дослідження впливу модифікованих форм фосфогіпсу як наповнювачів гнучколанцюгових полімерів на фізико-механічні та теплофізичні їх властивості : автореф. дис. … канд. хім. наук : 02.00.16 – хімія і технологія композиційних матеріалів / О. М. Волошин; Ін-т хімії високомолекулярних сполук АН України. – К., 1993.
 5. Іваніщук С. М. Вплив міжфазних явищ на теплофізичні та в’язкопружні властивості модифікованих полівінілхлоридних систем : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 – фізика полімерів / С. М. Іваніщук; Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1998.
 6. Нікітчук В. І. Отримання, властивості тонкоплівкових полімерних мембран та їх використання для просторово-фазових модуляторів світла : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 – фізика полімерів / В. І. Нікітчук; Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1998.
 7. Мащенко В. А. Вплив електричного поля на процеси структуроутворення при формуванні металонаповнених полімерних систем на основі полівінілхлориду  : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 – фізика полімерів / В. А. Мащенко; Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1998.
 8. Сідлецький В. О.  Взаємозв’язок фізико-механічних і теплофізичних властивостей гетерогенних систем на основі лінійних  полімерів: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 – фізика полімерів / В. О. Сідлецький; Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1998.
 9. Панченко І. М. Влив електричних полів на вологообмінні процеси в металонаповнених гнучколанцюгових полімерах : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 – фізика полімерів / І. М. Панченко; Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1998.
 10. Максимцев Ю. Р. Вплив електричного поля на процеси структуроутворення та релаксаційні властивості пластифікованих систем на основі гнучколанцюгових полімерів : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 – фізика полімерів / Ю. Р. Максимцев; Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАН України. – К., 2004.
 11. Шевчук Т. М.  Роль ангармонічних ефектів у формуванні теплофізичних властивостей композиційних матеріалів на основі полівінілхлориду : автореф.  дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 – фізика полімерів / Т. М. Шевчук ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАН України. – К., 2007.
 12. Крівцов В. В. Композиційні електрети на основі полівінілхлориду та комплекс їх властивостей : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 – фізика полімерів / В. В. Крівцов ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАН України. – К., 2007.

Керівництво держбюджетними темами
(фундаментальні науки)

 1. Шляхи напрямленого регулювання релаксаційних і термічних властивостей гетерогенних систем на основі гнучколанцюгових полімерів (№ держ. реєстр. 05.86.0000210). Термін виконання 1986 – 1991 – 1996 рр.
 2. Напрямлене регулювання електричних та теплофізичних властивостей гетерогенних полімерних систем під дією електричних і магнітних полів (№ держ. реєстр. БТ-94-1). Термін виконання 1994 – 1998 рр.
 3. Проведення пошукових і досліджуваних робіт по заміні цинкових покриттів полімерними на металоконструкціях дощувальних машин типу “Фрегат” і “Кубань” (№держ. реєстр. 01.890079334).  Термін виконання 1989 – 1990 рр.
 4. Прогнозування та отримання нових композиційних гнучколанцюгових полімерів із напрямленим регулюванням властивостей під дією зовнішніх полів різної фізичної природи (№держ. реєстр. 0100U004898). Термін виконання 2000 – 2002 рр.
 5. Розроблення принципів дисипативної самоорганізації та кібернетичних технологій одержання полімерних матеріалів (№ держ. реєстр. 0103U000156). Термін виконання 2003 – 2005 рр.
 6. Системний підхід та інформаційні аспекти запису, збереження, перетворення та зчитування конфігураційної інформації полімерних систем (№ держ. реєстр. 0106U000490).  Термін виконання 2006 – 2008 рр.
 7. Вплив нелінійних ефектів на кібернетику структури і енергообмінні процеси в гетерогенних полімерних системах (№держ. реєстр. 0109U000176). Термін виконання 2009 – 2011 рр.
 8. Вплив електромагнітного і гідродинамічного ефекту вибуху провідника на одержання та фізичні властивості полімерних нанокомпозитів. ( № держ. реєстр. 0112U001499). Термін виконання 2012 – 2014 рр.