Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний гуманітарний університет
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка
Кафедра духових та ударних інструментів Інституту мистецтв РДГУ
Кафедра духових та ударних інструментів ЛНМА імені М.В. Лисенка
Асоціація діячів духової музики
Рівненського обласного відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки

ЗАПРОШУЮТЬ

студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, наукових і творчих працівників ВНЗ України та зарубіжжя до участі в X-й Всеукраїнській науково-практичній конференції „Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя”.

(24-25 березня 2018 року)

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць, який затверджено наказом Державної реєстраційної служби України № 240 від 17.04.2013 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ № 19865-9665Р.Матеріали учасників конференції друкуються безкоштовно (незалежно від кількості сторінок статті), оплачується тільки собівартість самого збірника, вартість якого визначає видавництво «Волинські обереги». м. Рівне. Статті докторів наук України та зарубіжжя друкуються безкоштовно.

Вимогидо оформлення матеріалів:

• Обсяг матеріалу 8-12 сторінок формату А4, надрукованих через 1,5 інтервали. Поля: верхнє, ліве, нижнє – 2 см., праве – 1,5 см. Абзац – 1 см., українською, російською та англійською мовами, шрифт 14 Times New Roman.
• Справа вгорі друкуються прізвище й ініціали автора; рядком нижче – наукове звання, вчена ступінь, посада та назва навчального закладу, в якому працює автор.
• Через інтервал великими літерами по центру подається назва статті.
• Після назви, через інтервал – анотації (250-300 знаків) українською та (1800-2000 знаків) англійською мовами. Основний текст. Посилання на літературні джерела оформляється в квадратних дужках: вказується номер джерела за списком та номер сторінки з цитованої праці. Наприклад: [5, с.38].
• Після тексту через інтервал друкується по центру великими літерами слово ЛІТЕРАТУРА. Нижче подаються джерела за абеткою. Короткі відомості про автора статті, моб. телефон, ел. адреса та адреса Нової пошти для доставки збірника наукових праць.

Вимоги до написання статей:

• Формування мети, завдання статті та гіпотези дослідження;
• Аналіз досліджень і публікацій з даної проблеми, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується наукове дослідження;
• Обґрунтування отриманих наукових результатів;
• Висновки та перспективи подальших розвідок з проблеми дослідження.

Напрями роботи конференції:

Національна та зарубіжна школи духового мистецтва: витоки та становлення;
Сучасний стан і перспективи розвитку інструментального, ансамблевого та оркестрового виконавства на духових та ударних інструментах в Україні і за кордоном;
Роль і місце мистецьких навчальних закладів у контексті Болонського процесу;
Музично-педагогічні концепції підготовки фахівців інструментального та диригентсько-оркестрового виконавства.

Матеріали подаються в оргкомітет конференції до 1 березня 2018 року електронною поштою:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Цюлюпа Степан Данилович - завідувач кафедри духових та ударних інструментів Інституту мистецтв РДГУ.

Телефон для довідок: моб. (099) 933-58-89.

 

Back to top