ОГОЛОШЕННЯ!

Складання кандидатського іспиту з іноземної мови відбудеться

19 квітня 2017 року

Необхідні документи:

  1. Заява на ім’я ректора РДГУ.
  2. Витяг з рішення Вченої ради про затвердження теми кандидатської дисертації із зазначеної спеціальності.
  3. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, підписаний відділом кадрів за основним місцем роботи (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
  4. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу (крім аспірантів і здобувачів РДГУ).
  5. Реферат (подається на кафедру романо-германської філології).

Прийом документів проводиться з 20 березня по 24 березня 2017 року (каб.115)

Примітка! 

  • аспіранти РДГУ, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету, складають кандидатські іспити безкоштовно;
  • здобувачі РДГУ, здобувачі сторонніх організацій, аспіранти, які навчаються за кошти юридичних і фізичних осіб, з оплатою 100% вартості.

Відділ аспірантури і докторантури РДГУ

 

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2017 рік

Перелік міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2017 році

...