Друк

Вчене звання: кандидат педагогічних наук.

Посада: доцент кафедри теорії і методики виховання.

Профілі:

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5435-569X

Google

Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=rvoMfdEAAAAJ&hl=uk

Web of Science(WoS) https://app.webofknowledge.com/author/record/41228763

Контакти:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сфера наукових інтересів: історія освіти та виховання, педагогіка, педагогіка комунікації, профорієнтація та розвиток кар’єри.

Біографія:

Народилася у м. Рівне Рівненської області. У 1999 році закінчила з медаллю середню школу № 22  м. Рівне Рівненської області.

Інформація про вищу освіту: 

Рівненський державний гуманітарний університет, 2004 р., початкове навчання, вчитель початкових класів, вчитель мови (англійської) у початкових класах; 2005 р., магістр педагогічної освіти, викладач педагогіки початкового навчання у вищих навчальних закладах.

Навчалася в аспірантурі (2005-2010) за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

Стаж роботи: 8 років

Кар’єрний ріст

Наукову діяльність розпочала у 2005 р. аспіранткою кафедри теорії та методик початкового навчання. Трудову діяльність – у 2013 р. старшим лаборантом кафедри педагогіки початкової освіти та викладачем кафедри теорії та методик початкового навчання РДГУ за сумісництвом. З 2013 р. й дотепер працює в Рівненському державному гуманітарному університеті на посадах старшого лаборанта деканату педагогічного факультету, викладача кафедри теорії та методик початкового навчання, старшого викладача, доцента кафедри теорії та методики виховання, заступника відповідального секретаря приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету.

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів» (2018 р.). 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Наукові та професійні досягнення:

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії РДГУ на громадських засадах (з 2018 р. і до цього часу).

Науковий співробітник Регіонального комплексного Науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ.

Керівник проблемної групи здобувачів вищої освіти РДГУ «Профорієнтація та розвиток кар’єри» з 2019 року й дотепер.

Навчальні дисципліни, які викладає:

Методика виховної роботи.

Автор понад 35 публікацій. Основні публікації:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

 1. Shalivska, Y., Tkachenko, K., & Danylyuk, S. (2020). Impact of rural schools on further adaptation of rural youth to the university life in a city: experience of Bohdan Khmelnytsky National University. Rev. Bras. Educ. Camp., 5, e9537. - Режим доступу: http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e9537 . Web of Science Core Collection.

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Шалівська Ю. В. Комунікативно-мовленнєвий розвиток молодших школярів на уроках читання: навчально-методичний практикум для студентів спеціальності «Початкова освіта». Рівне: РДГУ, 2017. 62 с.
 2. Шалівська Ю. В. Методичні рекомендації щодо виконання практичних завдань з дисципліни «Технології вивчення освітніх галузей в початковій школі» для студентів освітнього ступеня «Магістр». Рівне: РДГУ, 2019. 34 с.
 3. Шалівська Ю. В. Технології вивчення освітніх галузей в початковій школі: практикум для здобувачів заочної форми навчання. Рівне: РДГУ, 2019. 32 с.
 4. Програма вступного іспиту зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» для вступників на здобуття ступеня вищої освіти «Доктор філософії» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) спеціаліста, магістра / О. Б. Петренко, Я. В. Сверлюк, Л. М. Баліка, С. Б. Бричок, О. А. Гудовсек, Ю. В. Шалівська. – Рівне : РДГУ, 2021. – 33 с.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Шаливская Ю. В. Состояние коммуникативно-речевого развития младших школьников на уроках чтения в практике современной начальной школы. GESJ:Education Sciences and Psychology: електрон. наук. вид. 2016. No.5 (42). Рp. 61-70. URL: http://gesj.internet-academy.org./download. php?id=2864.pdf. Зарубіжне видання.
 2. Шалівська Ю. В. Сутність і характеристика комунікативно-мовленнєвого розвитку молодших школярів. Innovative solutions in modern science. Dubai, 2016. № 5 (5). С. 93-106. Зарубіжне видання.
 3. Шалівська Ю. В. Особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку молодших школярів на уроках читання. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Рівне, 2017. Вип. 15 (58). С. 107−110. Фахове видання ВАК.
 4. Шалівська Ю. В. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 8. / упоряд. О.Б.Петренко. Рівне: РДГУ, 2018. 357 с. С. 284-292. Фахове видання ВАК.
 5. Шалівська Ю. В. Підготовка майбутніх педагогів до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів початкової школи. II International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities»: Conference proceedings, February 22th, 2019. Kaunas: Izdevniecїba «Baltija Publishing», 596 pages. P. 512-515. Зарубіжне видання.
 6. Шалівська Ю., Яковишина Т. Методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Вінниця, 17-18 квітня 2019 року). Спецвипуск наукового журналу «Молодий вчений», Вінниця, 2019. Index Copernicus.
 7. Шалівська Ю., Яковишина Т. Трансформація поняття «креативність» в контексті реформування педагогічної освіти. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Вип. 10. Т.2. 2019. С.39-43.
 8. Шалівська Ю. Професійне самовиховання майбутнього вчителя: теоретичні аспекти проблеми. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2019. Вип. 10. С. 281-289.
 9. Шалівська Ю. Проблема професійної адаптації молодих педагогів у наукових дослідженнях. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 11. Том 2/ упоряд. О.Б.Петренко ; ред. кол.: Н.М.Коляда, Н.Б.Грицай, Т.С.Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2020. 227с. С. 187-194. Наукове фахове видання України (категорія «Б»). Index Copernicus.
 10. Бричок С., Шалівська Ю. Діагностика як основа психолого-педагогічного супроводу дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 12. / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. : О. Б. Петренко, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. – Рівне : РДГУ, 2020. 299с. С. 93-103. Наукове фахове видання України (категорія «Б»). Index Copernicus.

Підвищення кваліфікації

 1. Науково-дидактичне стажування у Вищій школі Уні-Терра в Познані (республіка Польща). Напрям – «Організація системи вищої освіти» (з 25 квітня по 25 жовтня 2019 року). Тривалість курсу – 180 год., сертифікат (серійний номер: № 30/19 від 25.10.2019 року).