Друк

Головною сходинкою в житті кожної людини є школа. І перший, хто зустрічає дитину в ній,  ̶  це вчитель початкових класів. Головна мета педагога – прищепити дитині норми і правила ставлення до освітнього процесу і до самого себе, взаємодії з учителями та однолітками. А основне завдання університету – підготувати відповідних вчителів.

Діяльність кафедри теорії і методик початкової освіти, яка є випусковою, спрямована на здійснення підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 013 Початкова освіта, за двома освітніми рівнями ̶ першим (бакалаврським) та другим (магістерським). Освіту можна здобути на денній або заочній формі навчання. Випускники мають змогу здобути такі професійні кваліфікації:

Навчально-методичний процес викладання дисциплін кафедри теорії і методик початкової освіти забезпечують 10 штатних викладачів :

1 кандидат педагогічних наук, професор – Пасічник Ядвіга Августівна;

5 доцентів, кандидатів педагогічних наук:

2 доценти, кандидати філологічних наук:

1 старший викладач – Ткачук Ольга Сергіївна,

2 викладачі:

Викладачі кафедри здійснюють науково-дослідницьку діяльність відповідно до загального плану роботи кафедри та університету.

Наукова проблематика кафедри спрямована на дослідження теоретико-методичних основ компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі.

На кафедрі виконується науково-дослідна робота за темою: «Теоретико-методичні основи компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»  (№ держреєстрації – 0116 U 007737).