Друк

Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав людини (Декларації ООН про права людини, Конвенцій ООН про права інвалідів, про права дитини), Україна взяла на себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема, щодо забезпечення права на освіту осіб з особливими освітніми потребами.

У Законах України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про соціальні послуги», «Про реабілітацію інвалідів в Україні» регламентовано надання освітніх, медичних, соціальних послуг особам з обмеженими можливостями здоров’я, зокрема, особам з особливими освітніми потребами.

У свою чергу Рівненський державний гуманітарний університет, орієнтуючись на Європейські стандарти забезпечення якості освіти (ESG 2015), розробив Концепцію щодо організації навчання осіб з особливими освітніми  потребами (осіб з інвалідністю), що регламентує порядок підготовки заходів з організації навчання здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, що є особами з особливими освітніми потребами.

Метою цієї Концепції є:

Цим документом Рівненський державний гуманітарний університет бере на себе зобов’язання:

  1. Створити умови щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами (осіб з інвалідністю).
  2. Сформувати нову філософію працівників університету щодо позитивного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами (осіб з інвалідністю).

Затверджено Вченою радою РДГУ  протокол № 10 від 28.12.2018 р.

http://www.rshu.edu.ua/images/rshu/por_suprov_2019.pdf
http://www.rshu.edu.ua/images/rshu/por_zvern_stud_z_osobl_soc_stip.pdf
http://www.rshu.edu.ua/images/rshu/zvit_to_g1_01112019.pdf
http://www.rshu.edu.ua/images/rshu/eksp_visn_zab_dostup_inv.pdf

http://rshu.edu.ua/images/rshu/plan_inva_2021_2023.pdf