для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р. Спеціальність 052 Політологія

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

 1.

Історія та теорія політичних комунікацій

Доц. Долганов П.С.

2

6

2.

Політична історія України ХХ-ХХІ століття

Доц. Валюх Л.І.

2

4

3.

Теорія держави і права

Доц. Невинна Г.Я.

3

4

4.

Історія та теорія демократії

Доц. Невинна Г.Я.

4

5

5.

Політичний дискурс

Доц. Хаврук І.А.

4

3

6.

Політична конфліктологія та теорія переговорів

Доц. Івчик Н.С.

6

4

 7.

Конституційне право зарубіжних країн

Доц. Хаврук І. А.

4

3

8.

Основи конституційного права

Доц. Хаврук І. А.

4

3

 9.

Політика і права людини

Доц. Хаврук І. А.

5

3

10.

Основи геополітики і політичної географії

Доц. Валюх Л.І.

6

5

11.

Політика і економіка 

Доц. Долганов П.С.

6

3

12.

Економічна географія

Доц. Валюх Л.І.

6

3

13.

Інформаційні-комунікативні технології в прикладній політології

Доц. Герасимчук Т.Ф.

7

4

14.

Політологічна теорія держави

Доц. Невинна Г.Я.

8

3

15.

Державна політика

Доц. Невинна Г.Я.

8

3

16.

Зовнішня політика України

Доц. Долганов П.С.

8

3

17.

Європейська інтеграція України

Доц. Герасимчук Т.Ф.

8

3

18.

Референдуми в політичних системах світу 

Доц. Хаврук І.А.

8

3

19.

Глобалістика

Доц. Невинна Г.Я.

8

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр 052 Політологія

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF

 1.

Актуальні проблеми міжнародної політики 

Доц. Постельжук О.П.

9

5

2.

Геополітика та стратегії глобального розвитку

Доц. Невинна Г.Я.

9

5

3.

Актуальні проблеми сучасної політичної науки

Доц. Постельжук О.П.

10

6

4.

Сучасна зарубіжна політологія

Доц. Постельжук О.П.

10

6

vibir_disc_2019_2020_mag_kpn_04

5.

Менеджмент виборчих кампаній

Доц. Герасимчук Т.Ф.

10

3

6.

Проектний менеджмент

Доц. Долганов П.С.

10

3

7.

Інформаційні технології управління 

Доц. Герасимчук Т.Ф.

11

4

8.

Електронне урядування

Доц. Герасимчук Т.Ф.

11

4

9.

Політичні проблеми європейської інтеграції

Доц. Герасимчук Т.Ф.

11

3

10.

Європейська інтеграція України

Доц. Герасимчук Т.Ф.

11

3

11.

Технології соціальної держави

Доц. Невинна Г.Я.

11

3

12.

Соціальна політика

Доц. Невинна Г.Я.

11

3

13.

Гендерна політика

Проф. Кириленко О.М.

11

3

vibir_disc_2019_2020_mag_kpn_14

14.

Геноцидознавство

Доц. Івчик Н.С.

11

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р. Спеціальність 054 Соціологія


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

1.

Соціологія влади

Доц. Валюх Л.І.

3

3

2.

Соціологія еліт і лідерства

Доц. Валюх Л.І.

3

3

3.

Девіантологія та теорія соціального відбору

Проф. Кириленко О.М.

3

3

4.

Соціальні норми та соціальний контроль

Проф. Кириленко О.М.

3

3

5.

Соціологія міжнародних відносин

Доц. Герасимчук Т.Ф.

5

3

6.

Соціологія глобалізації

Доц. Герасимчук Т.Ф.

5

3

7.

Етносоціологія

Доц. Долганов П.С.

5

4

8.

Етнополітологія

Доц. Долганов П.С.

5

4

9.

Соціальне управління, політичний менеджмент та політичний маркетинг

Доц. Долганов П.С.

5-6

7

10.

Технології соціального управління

Доц. Долганов П.С.

5-6

7

11.

Теорія і практика соціальної держави

Проф. Кириленко О.М.

7

3

12.

Основи соціальної політики та соціальної роботи

Проф. Кириленко О.М.

7

3

13.

Теорії демократії

Доц. Невинна Г.Я.

7

3

14.

Теорії громадянського суспільства

Доц. Івчик Н.С.

7

3

15.

Економічна соціологія

Проф. Кириленко О.М.

7

5

16.

Соціологія виробництва

Проф. Кириленко О.М.

7

5

17.

Інститути глобального управління

Доц. Герасимчук Т.Ф.

7

3

18.

Діяльність міжнародних організацій

Доц. Лесняк В.Ю.

7

3

19.

Соціологія політичних систем та інститутів

Доц. Долганов П.С.

7-8

6

20.

Соціологія держави та громадських об’єднань

Доц. Івчик Н.С.

7-8

6

21.

Теорія політичних змін

Проф. Гон М.М.

8

3

22.

Політична трансформологія

Проф. Гон М.М.

8

3

23.

Геополітика та стратегії глобального розвитку

Доц. Герасимчук Т.Ф.

8

3

24.

ООН та глобальна політика сталого розвитку

Викл. Коваль К.Ю.

8

3

25.

Дослідження рівня та якості життя

Проф. Кириленко О.М.

8

3

26.

Технології соціального моніторингу

Проф. Кириленко О.М.

8

3

27.

Політичний аналіз

Доц. Хаврук І.А.

8

3

28.

Соціально-політичні дослідження

Проф. Кириленко О.М.

8

3

29.

Лінгвосоціологія

Проф. Гон М.М.

8

3

30.

Політичний дискурс

Проф. Гон М.М.

8

3

Back to top