Друк

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2020-2021 н.р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

 1.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Доц. Гронь Л.В.

2

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

 1.

Педагогічний моніторинг в системі іншомовної освіти

Проф. Безкоровайна О.В.

10

4

2.

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур

Доц. Кваснецька Н.В.

5

4

3.

Шкільний курс іноземної мови

Доц. Кваснецька Н.В.

10

5, 6