Друк

25 червня 2019 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті проведено засідання спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01, на якому відбулися публічні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

Офіційні опоненти:

ЖОРОВА І. Я. д.пед.н., доц. (Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти»)

МИШКАРЬОВА С. В. к.пед.н. (Рівненський державний гуманітарний університет)

Офіційні опоненти:

ПАЗЮРА Н. В. д.пед.н., доц. (Національний авіаційний університет)

КОВТУН О. А. к.пед.н. (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)


 

 

Вітаємо членів спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01

з успішним закінченням навчального року.

Запрошуємо до співпраці здобувачів наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук