Друк

10 грудня 2019 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті проведено засідання спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01, на якому відбувся публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук СІГЕТІЯ ІГОРЯ ПЕТРОВИЧА «Розвиток готовності педагогічних працівників до інформаційно-управлінської діяльності в системі післядипломної освіти»

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник:

кандидат філологічних наук, доцент ТИМОШЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, доцент кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Офіційні опоненти:

КУЧАЙ О. В., д. пед. н., доцент  (Національний університет біоресурсів і природокористування України),

ХУДЕНКО О. М., к. пед. н. (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради)