Друк

Вітаємо!!!

Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Психологія: реальність і перспективи» (головний редактор професор Павелків Р.В.) включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (IC) (Польща), платформи з індексування, ранжування та реферування журналів, наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів.

Це вже п’ятий збірник наукових праць РДГУ, що індексується в Index Copernicus (IC). Раніше було включено до бази збірники: «Інноватика у вихованні» (головний редактор проф. Петренко О.Б.), «Актуальні питання культурології» (головний редактор проф. Виткалов В.Г.), «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям: Мистецтвознавство» (головний редактор проф. Виткалов В.Г.), «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям: Культорологія» головний редактор проф. Виткалов С.В.).