Друк

В рамках Звітної науково-практичної конференції викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів Рівненського державного гуманітарного університету 16 травня 2019 року працювала секція «Сучасні аспекти методики викладання іноземних мов у середній та вищій школі». Керівник секції: д.пед.н., проф. Безкоровайна О.В. Секретар: к.філол.н., доц. Третьякова К.В.

Під час роботи секції було заслухано доповіді викладачів, магістрантів та здобувачів вищої освіти. З доповідями виступили 24 учасники.

ДОПОВІДІ:

 

 1. Сучасні аспекти у професійно-методичній підготовці майбутнього вчителя англійської мови .

д.пед.н., проф. Безкоровайна О.В.

 1. Міжкультурний аспект підготовки вчителя іноземної мови.

к.пед.н., доц. Гронь Л.В.

 1. Формування готовності майбутнього вчителя англійської мови до дослідницької діяльності як педагогічна проблема.

к.філол.н., доц. Третьякова К.В.

 1. Розвиток критичного мислення на заняттях з іноземної мови.

к.пед.н., доц. Кваснецька Н.В.

 1. Про пошук оптимального варіанту співвідношення вправ для навчання усного монологічного мовлення в старших класах.

ст. викл. Василькевич С.С.

 1. Використання інноваційних технологій у навчанні іншомовного говоріння старшокласників ЗОШ.

Здобувач в/о V курсу Святківська В.М..

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Гронь Л.В.

 1. Методика формування англомовних рецептивних умінь старшокласників із використанням аудіокнижок.

Здобувач в/о V курсу Токарець К.А.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Гронь Л.В.

 1. Формування в молодших школярів іншомовної компетенції в письмі.

Здобувач в/о V курсу Комар Т.М.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Гронь Л.В.

 1. Формування мовленнєвої активності старшокласників у позакласній роботі з англійської мови.

Здобувач в/о V курсу Кирильчук Л.Л..

Науковий керівник: д.пед.н., проф. Безкоровайна О.В.

 1. Формування іншомовних умінь читання в учнів початкової школи.

Здобувач в/о V курсу Сироєжко Д.В.

Науковий керівник:д.пед.н., проф. Безкоровайна О.В.

 1. Індивідуалізація процесу формування англомовних монологічних умінь учнів початкової школи.

Здобувач в/о V курсу Яковчук О.О.

Науковий керівник: д.пед.н., проф. Безкоровайна О.В.

 1. Навчання автентичного розмовного мовлення старшокласників на основі художніх текстів.

Здобувач в/о V курсу Рудь І.О.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Кваснецька Н.В.

 1. Formation of English language competence of reading on the upper degree of study of English language in secondary education institution.

Здобувач в/о ІV курсу Демчук Т.О.

Науковий керівник: д.пед.н., проф. Безкоровайна О.В.

 1. Organization of classroom independent work on foreign language lessons in high school.

Здобувач в/о IV курсу Дищаковська О.Ю.

Науковий керівник: д.пед.н., проф. Безкоровайна О.В.

 1. Teaching the technique of reading of English in secondary school.

.Здобувач в/о IV курсу  Колібек Ю.А.

Науковий керівник: д.пед.н., проф. Безкоровайна О.В.

 1. Using elements of fine arts as a means of forming the communicative competence of elementary school students.

Здобувач в/о IV курсу Полховська О.М.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Кваснецька Н.В

 1. Formation of lexical competence of elementary school students by means of English childish folklore.

Здобувач в/о IV курсу Сторожук Х.М.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Кваснецька Н.В.

 1. Formation of sociocultural competence of basic school students in the process of reading authentic texts.

Здобувач в/о IV курсу Ткачук Т.В.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Кваснецька Н.В.

 1. The use of authentic sound (audial) materials for beginners’.

Здобувач в/о IV курсу Павлюк І.С..

Науковий керівник: к.філол.н., доц. Третьякова К.В.

 1. Graded activities and authentic materials for listening comprehension for beginners’.

Здобувач в/о IV курсу Житник А.В.

Науковий керівник: к.філол.н., доц. Третьякова К.В.

 1. Effective Reading Comprehension Strategies for developing seniors’ reading subskills.

Здобувач в/о IV курсу Сторожинська Ю.Р.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Гронь Л.В.

 1. Teaching Reading at the primary school level.

Здобувач в/о IV курсу Хомишин І.В.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Гронь Л.В.

 1. Evaluation, selection and adaptation of authentic sound (audial) materials.

Здобувач в/о IV курсу Васьковська.К.С.

Науковий керівник: к.філол.н., доц. Третьякова К.В.

 1. Developing learners’ autonomy.

Здобувач в/о IV курсу Вальчук. В.В.

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Кваснецька Н.В.

Робота секції ««Сучасні аспекти методики викладання іноземних мов у середній та вищій школі» була дискутивною, до обговорення активно залучалися всі присутні. Доповідачі намагалися висвітлювати досліджувані ними проблеми яскраво, логічно і чітко, у слухачів виникали запитання, висловлювались побажання, поради. Робота секції видалася плідною. Усі виступи були змістовними, виваженими, логічно правильними; цінність результатів обговорення нікого не залишили байдужим.

Було рекомендовано продовжувати роботу над науковими працями, оформити їх згідно вимог для подальшого опублікуванням в науковому фаховому виданні.