Друк

26 січня 2021 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті проведено засідання спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01, з використання засобів відеозв’язку (ZOOM) в режимі реального часу, на якому відбулися публічні захисти дисертацій:

1) на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук ПАПУШИНОЇ В.А. «Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант:                                

доктор педагогічних наук, професор ГОРБАТЮК РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри машинознавства і транспорту.

Офіційні опоненти:

БУТЕНКО В.Г.,, д. пед. н., професор, член-кореспондент НАПН України (Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ),

ОТИЧ О.М., д. пед. н., професор (ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»),

СЕМЕНОГ О.М., доктор педагогічних наук, професор (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка).

2) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук РОГОЗИ В. В. «Педагогічні умови формування екологічних цінностей майбутніх учителів природничих наук у процесі професійної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник:

доктор педагогічних наук, професор ПЕЛЕХ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, Рівненський державний гуманітарний університет, проректор з науково-педагогічної роботи, європейської інтеграції та інновацій, професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.

Офіційні опоненти:

ПУСТОВІТ Г. П., д. пед. н., професор (Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти),

ДЕМ’ЯНЮК В. В. к. пед. н., (ВСП «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж» Національного університету водного господарства та природокористування).