Друк

Візит польської делегації

22 березня проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи Ю.В. Пелех та керівник Центру міжнародних відносин П.В. Антонюк-Кисіль вітали іноземну делегацію з Академії ім. Яна Длугоша м. Ченстохова (Польща) у стінах РДГУ. Цього разу гостями нашого Університету стали: декан педагогічного факультету Академії ім. Яна Длугоша доктор габ., проф. Даніель Кукла; доктор гум.н. Збіґнєв Вечорек; доктор гум.н. Анна Пєржхава; доктор гум. н. Адріанна Сарнат-Чястко; доктор гум. н. Збіґнєв Вєнскі.  Під час урочистого пленарного засідання академічної спільноти Ректор Університету проф. Р.М.Постоловський вручив сертифікат про проходження стажування в РДГУ на базі кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи доктору гум. наук Збіґнєву Вєнскі, а решта гостей будуть проходити стажування в РДГУ упродовж наступних трьох місяців. Упродовж візиту польської делегації було здійснено низку важливих зустрічей: із Ректором Університету та професорсько-викладацьким складом кафедри педагогіки початкової освіти та кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи. Результатами зустрічі стали:

Готові до реалізації запланованого та сподіваємось на плідні результати співпраці.

Polish Delegation Visit

On 22 March Vice-Principal for academic, pedagogical, educational and methodological work, prof. Iurii Pelekh and Head of the Department of International Relations Pavlo Antoniuk-Kysil welcomed foreign delegation from Jan Długosz University in Częstochowa at Rivne State University for the Humanities. That time there were such guests of our University as Dean of Pedagogical Faculty in Jan Długosz University in Częstochowa dr. hab., prof. Daniel Kukla, Vice-Dean dr. Zbigniew Weczorek, dr. Anna Pierzchała, dr. Adrianna Sarnat-Ciastko, and dr. Zbigniew Łęski. During the ceremonial plenary meeting of academic staff University’s Principal prof. Ruslan Postolovskyi presented Certificate of Training for dr. Zbigniew Łęski that was conducted on the base of the Department of Pedagogy, Educational Managment and Social Work. Other guests will have vocational training at Rivne State University for the Humanities during the next three months. Within Polish delegation visit important meetings with University’s Principal and academic staff of the Department of Pedagogy and Primary Education and Department of Pedagogy, Educational Managment and Social Work  were held. There were such results of the meetings as:

We are ready to realize planned items and hope for successful cooperation.