Друк

Психолого-природничий факультет створений у лютому 2003 року в зв’язку з реорганізацією історико-соціологічного факультету. Деканами факультету в різні роки були:

У склад факультету були віднесені кафедри: психології (зав. кафедри проф. А.М. Воробйов), анатомії та фізіології (зав. кафедри проф. В.П. Марциновський), біології та прикладної екології (зав. кафедри професор Д.В. Лико) та валеології (зав. кафедри проф. Н.В. Бучак). Відповідно до наказу «Про створення Інституту психології та педагогіки» як структурного підрозділу університету, кафедру психології було поділено на кафедру загальної психології і психодіагностики (завідувач кафедри професор, проректор університету А.М. Во­робйов) і кафедру вікової та педагогічної психології (завідувач кафедри доктор психологічних наук, професор, перший проректор університету Р.В. Павелків).

Сьогодні на факультеті працюють 7 кафедр:

  1. кафедра загальної психології і психодіагностики
    (завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, професор А. М. Воробйов);
  2. кафедра вікової та педагогічної психології
    (завідувач кафедри – доктор психоло­гіч­них наук, професор, перший проректор університету Р.В. Павелків);
  3. кафедра практичної психології та психотерапії
    (завідувач кафедри – доктор психологічних наук, професор В.М. Ямницький);
  4. кафедра біології, здоров’я людини та фізичної терапії
    (завідувач кафедри – кандидат біологічних наук, професор В.П. Марциновський);
  5. кафедра природничих наук з методиками навчання
    (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Н. Б. Грицай);
  6. кафедра екології, географії і туризму
    (завідувач кафедри – доктор сільсько­господарських наук, професор Д. В. Лико);
  7. кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи
    (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор І.В. Малафіїк).

На факультеті станом на 01.01.2020р. навчається 613 студентів денної форми навчання, 297 студентів заочної форми навчання.

На кафедрах факультету працюють наукові школи, функціонують наукові та методичні семінари, проводяться науково-практичні конференції (міжнародні, всеукраїнські та регіональні)У навчальний процес залучено 3 комп’ютерних класи, спеціалізовані навчальні лабораторії та практикуми з дисциплін циклу професійно-практичної підготовки. Результати наукових досягнень студентів публікуються у альманасі студентського наукового товариства «Актуальні проблеми психологічної науки».

На факультеті функціонує «Школа волонтерів» студентські наукові гуртки, проблемні групи, наукові товариства, творчі групи, психологічний клуб, які надають психологічну допомогу викладачам та студентам.

На базі факультету функціонує ряд центрів та лабораторій:

На базі даної лабораторії створено Рівненське відділення Українського фізіологічного товариства імені Платона Костюка;

Хорошою традицією на факультеті стало проведення конкурсу краси «Міс ППФ», презентації першого курсу «Знайомтесь, ми – першокурсники», святкування Дня студента, проведення днів самоврядування, Тижнів психології, “Фестиваль практичної психології на о. Світязь”.