Друк

Висновок експертної комісії про підсумки чергової акредитаційної експертизи

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет галузь знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напрям піготовки 6.040301 «Прикладна математика» (галузь знань 11 «Математика та статистика», спеціальність 113 «Прикладна математика» за «Переліком 2015»)