Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет. Галузь знань 0201 «Культура» 6.020103 «Музейна справа та охорона пам'яток історії та культури» (Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство» за «Переліком 2015»)