Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Прикладна математика" зі спеціальності 113 "Прикладна математика" галузі знань 11 "Математика та статистика" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти