Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" зі спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" (122 "Комп'ютерні науки") галузі знань 12 "Інформаційні технології" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти