Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Середня освіта (Інформатика)" зі спеціальності 014 "Середня освіта (Інформатика)" галузі знань 01 "Освіта" (01 "Освіта/Педагогіка") за другим (магістерським) рівнем вищої освіти