Друк

Висновок експертної комісії про підсумки чергової акредитаційної експертизи

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет. 6.030104 «Політологія (за сферами політичної діяльності)» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» (спеціальності 052 «Політологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»)