Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет
Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Фізика та астрономія" зі спеціальності 104 "Фізика та астрономія" галузі знань 10 "Природничі науки" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти