Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет
Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Сценічне мистецтво" зі спеціальності 026 "Сценічне мистецтво" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти