Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет
Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Документознавство та інформаційна діяльність" зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти