Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет
Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Психологія" зі спеціальності 053 "Психологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти