Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет
Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Політологія" зі спеціальності 052 "Політологія" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти