Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми " Дошкільна освіта " зі спеціальності 012 " Дошкільна освіта"  галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти