Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми " Музеєзнавство, пам’яткознавство " зі спеціальності 027 "Музеєзнавство, пам’яткознавство "  галузі знань 02 "Культура і мистецтво" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти