Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Історія та археологія " зі спеціальності 032 "Історія та археологія"  галузі знань 03 "Гуманітарні науки" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти