Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Серелня освіта (Біологія)» зі спеціальності 014 «Середня освіта (Біологія)» галузі знань 01 «Освіта/Пелагогіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти