Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Біологія» зі спеціальності 091 «Біологія» галузі знань 09 «Біологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти