Друк

На громадських засадах функціонують науково-дослідні підрозділи:

Центр міждисциплінарних досліджень з питань науки, релігії, культури (науковий керівник – д.філос.н., проф. Л.М. Шугаєва);

Регіональний комплексний науково-методичний центр інноваційних технологій освітнього процесу (директор Центру – д.пед.н., проф. О.Б. Петренко);

Центр соціально-політичних досліджень (науковий керівник – д.соціол.н., проф. О. М. Кириленко);

Науково-методичний центр професійного розвитку педагога (науковий керівник – к.пед.н., проф. Т.Є. Колупаєва);

Консалтинговий центр факультету документальних комунікацій та менеджменту (науковий керівник – д.е.н., проф. А.О. Князевич);

Лабораторія консалтингу дошкільної освіти (науковий керівник – к.пед.н., доц. І.М. Дичківська);

Науково-дослідна лабораторія з професійної орієнтації учнівської молоді «Прогноз» (науковий керівник – к.пед.н., проф. М.С. Янцур);

Науково-дослідна лабораторія природничих наук (науковий керівник – к.ф.-м.н., проф. М.Ю. Новоселецький);

Науково-дослідна лабораторія «Математичне моделювання нелінійних збурень процесів та систем» (науковий керівник – д.т.н., проф. А. Я. Бомба);

Неографічна лабораторія «NEOLEX-Рівне» (науковий керівник – д.філол.н., проф. Г.М. Вокальчук);

Наукова бібліотека (директор – С. Н. Грипич).


План роботи лабораторія дошкільної освіти кафедри педагогіки і психології (дошкільної і корекційної)

План роботи наково-дослідної лабораторії природничих наук

План роботи науково-дослідної лабораторії Математичне моделювання нелінійних збурень процесів та систем

План роботи регіонального комплексного науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ

План роботи центру професійного розвитку педагога кафедри педагогіки початкової освіти РДГУ

План роботи неографічної лабораторії "NEOLEX-Рівне" Рівненського державного гуманітарного університету на 2019-2020 н.р.

План роботи науково-дослідної лабораторії з професійної орієнтації учнівської молоді "Прогноз" при кафедрі технологічної освіти

Центр соціально-політичних досліджень