Рада молодих вчених Рівненського державного гуманітарного університету (РМВ РДГУ) - це молодіжна організація, яка об’єднує аспірантів, молодих викладачів, здобувачів ступеню PhD, студентів з метою активізації, популяризації та координації наукових досліджень на засадах добровільної участі, рівноправності, законності, виборності, гласності у роботі, академічної доброчесності. РМВ РДГУ заснована вченою радою у 2016р.

Основними завданнями РМВ РДГУ є:

  1. Створення умов для розкриття наукового потенціалу молодих учених.
  2. Підтримка талановитих молодих учених.
  3. Організація та підтримка міжвузівської і міжнародної співпраці молодих учених.
  4. Популяризація наукової творчості серед молодих учених.
  5. Залучення молодих вчених до вирішення практичних наукових завдань.
  6. Сприяння у проведенні конкурсів наукових робіт студентів та молодих вчених
  7. Організація та проведення наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів, тощо.

Щороку Рада молодих вчених ініціює проведення регіональних, всеукраїнських, міжнародних наукових конференцій студентів та молодих вчених, метою яких  є налагодження міждержавних та міжрегіональних молодіжних наукових зв’язків, підвищення рівня якості молодіжних наукових пошуків з педагогіки, психології, історії, мистецтва, природничих наук та інформаційно-комунікаційних технологій умовах трансформації, глобалізації та європейської інтеграції.  


Голова ради молодих вчених:
Тимощук Олександр Станіславович - кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки.

Електронна адреса для листування: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

При Раді молодих вчених функціонує Наукове товариство студентів Рівненського державного гуманітарного університету (НТС РДГУ), що займається залученням талановитої молоді до науково-дослідницької роботи в різних галузях науки, формування мотивації до творчої науково-технічної діяльності, сприяння їх професійній підготовці та особистісній самореалізації,  вдосконалення умінь і набуття необхідних навичок самостійного наукового пошуку, а також залученням студентів до участі у всеукраїнських наукових конференціях, семінарах, фестивалях, конкурсах, виставках, олімпіадах та міжнародних програмах

Посилання:

Положення про Раду молодих вчених РДГУ

Положення про Наукове товариство здобувачів вищої освіти та молодих вчених РДГУ

Back to top