Друк

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: екологічне виховання дошкільників, виховання обдарованих дітей, формування у майбутніх вихователів професійно-практичних компетенцій

Біографія     

Народилася 5.10.1962 р. у м. Почаїв Тернопільської обл.

У 1979 р. із золотою медаллю закінчила Рівненську середню загальноосвітню школу № 4.

Інформація про вищу освіту: закінчила в 1983 році Ровенський державний педагогічний інститут ім. Д.З.Мануїльського за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)»; диплом з відзнакою. 1983-1984 роки працювала вихователем дошкільного закладу № 31 м. Рівне. З січня 1985 року – викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної). Навчалася в аспірантурі НДІ дошкільного виховання Російської академії освіти з жовтня 1989 по жовтень 1992 року.

Стаж роботи: 35 років.

Тема дисертаційного дослідження        

Кандидатська дисертація на тему «Педагогічні умови усвідомлення моральної цінності правил поведінки дітьми молодшого дошкільного віку» захищена 26 жовтня 1992 року у спеціалізованій раді к 018.04.01 при науково-дослідному інституті дошкільного виховання РАО.

Наукові та професійні досягнення:

Участь у роботі навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 809 від 07.12.2006  «Про створення навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес»)

З 2019 року – секретар осередку в Рівненській області ГО «Всеукраїнська асоціація корекційних педагогів».

Гарант освітньої програми спеціальності 012 «Дошкільна освіта. Початкова освіта» ступеня освіти «бакалавр».

Член проєктної групи з розробки освітньої програми спеціальності 012 «Дошкільна освіта» ступеня освіти «магістр».

Член проєктної групи з розробки освітньої програми спеціальності 012 «Дошкільна освіта» ступеня освіти «бакалавр» (2016, 2017, 2018 рр.).

Участь у держбюджетних темах:

 1. Педагогічне проектування засобів гуманізації виховання дітей дошкільного віку в сучасному інноваційному просторі (2006 – 2008 рр.).
 2. Педагогічні технології соціального розвитку дітей в умовах інноваційних дошкільних закладів (2009 – 2010 рр.).
 3. Розробка технологій професійної підготовки педагога до роботи в інноваційних дошкільних навчальних закладах (2011 – 2012 рр.).
 4. Розробка технологій психолого-педагогічного супроводу діяльності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах інклюзивної освіти (2013-2014 рр.).
 5. Розробка інноваційної моделі педагогічної інтеграції дітей з різними освітніми можливостями на основі ідей М. Монтессорі (2015-2016 рр.). 

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Дошкільна педагогіка.
 2. Основи природознавства з методикою ознайомлення з природою.
 3. Методика навчально-виховної роботи в закладі дошкільної освіти.
 4. Виховання обдарованих дітей.
 5. Спецметодика вивчення природознавства.

Основні публікації 

 1. Підготовка фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною системою /за ред Т.І.Поніманської ї. К.:Міленіум, 2007. 243 с.
 2. Кімнатне квітникарство в дошкільному закладі. Рівне: «Волинські обереги», 2006. 204 с. – співавтор Бочелюк О.І.
 3. Ознайомлення дітей з природою: хрестоматія. У 2-х частинах. Рівне: «Волинські обереги», 2007. 408 с., 464 с.
 4. Підготовка фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною системою /за ред Т.І.Поніманської. Видання 2-е  К.: Видавничий дім «Слово», 2010. 304 с.
 5. Педагогічна практика за вимогами кредитно-модульної системи. К.: Видавничий дім «Слово»,, 2009. 280 с. – співатор Поніманська Т.І.
 6. Кімнатне квітникарство в дошкільному закладі: видання 2, доповнене. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012.  237 с. – співавтор Бочелюк О.І.
 7. Методика ознайомлення дітей з природою: хрестоматія. К.: Видавничий дім «Слово»,», 2012. 465 с.
 8. Педагогічна практика за вимогами кредитно-модульної системи. 2-ге вид., випр. і доповн. К.: Видавничий дім «Слово», 2014. – 232 с. – співавтор Поніманська Т.І.

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2015 рік – наукова робота студентки Кректун І. брала участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з дошкільної педагогіки (ІІІ місце);

2016 р. – студентка Кушнір Н. посіла 1 місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дошкільної освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті;

2016 р. – наукова робота студентки Давидович Г. на тему «Формування соціальної компетенції дошкільників засобами сімейних традицій» посіла 2 місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки» у Рівненському державному гуманітарному університеті;

2018 р. – студентка Бичук С.Б. посіла 2 місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади із спеціальності «Дошкільна освіта» у Рівненському державному гуманітарному університеті.

2020 р. наукова робота студентки Форсюк О. на тему «Ознайомлення із Всесвітом як засіб формування у старших дошкільників інтересу до пізнання природи» посіла 1 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Педагогічні науки».

Нагороди Відмінник освіти України (2006), Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2020), Почесні грамоти та подяки ректорату Рівненського державного гуманітарного університету.