Друк

Посада: старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т.І. Поніманської

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: дошкільна педагогіка, інклюзивна освіта, соціалізація дітей дошкільного віку.

Біографія:

Народилася у с. Іванівка Славутського р-ну, Хмельницької області. У 1994 році закінчила Іванівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів.

Інформація про вищу освіту:

У 1997 році з відзнакою закінчила Жовтоводське педагогічне училище Дніпропетровської області за спеціальністю «Дошкільне виховання».

У 2002 році з відзнакою закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Дошкільне виховання і практична психологія».

У 2003 році з відзнакою закінчила магістратуру Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача педагогіки, психології та методик дошкільного виховання у вищих навчальних закладах.

З 2002 року працювала вихователем дошкільного навчального закладу №44 м. Рівного. З 2003 року працювала викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної) РДГУ. З 2007 по 2010 рік навчалась в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету. З 2017 – старший викладач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Т.І. Поніманської РДГУ.

Стаж роботи: 17 років.

Кар’єрний ріст:

З 2007 по 2010 рік навчалася в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету.

Наукові та професійні досягнення:

Участь у роботі навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 809 від 07.12.2006  «Про створення навчально-науково-методичного комплексу «Прогрес»)

З 2019 року – член ГО «Українська асоціація корекційних педагогів».

Участь у держбюджетних темах:

  1.  Педагогічне проектування засобів гуманізації виховання дітей дошкільного віку в сучасному інноваційному просторі (2006 – 2008 рр.).
  2. Педагогічні технології соціального розвитку дітей в умовах інноваційних дошкільних закладів (2009 – 2010 рр.).
  3. Розробка технологій професійної підготовки педагога до роботи в інноваційних дошкільних навчальних закладах (2011 – 2012 рр.).

Навчальні дисципліни, які викладає:

Методика ознайомлення з соціальним довкіллям,

Інклюзивна освіта

Автор 28 публікацій.  Основні публікації:

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

  1. Соціальний розвиток дитини: діти п'ятого року життя / І.М. Дичківська, О.А. Козлюк, Л.І. Кузьмук, Г.В. Марчук. Київ: Генеза, 2017. 120с. (Настільна книжка вихователя).
  2. Соціальний розвиток дитини: діти четвертого року життя / І.М. Дичківська, О.А. Козлюк, Л.І. Кузьмук, Г.В. Марчук. Київ: Генеза, 2019. 88с. (Серія «Настільна книжка вихователя»).

Наукові публікації у наукових виданнях:

  1.  Марчук Г.В. Становлення соціального досвіду особистості на етапі переходу від дошкілля до школи в умовах інклюзивної освіти. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 10-11 листопада 2015 р.) / за ред. Г. С. Тарасенко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут педагогіки, психології і мистецтв. Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД», 2015. С.217-221.
  2. Марчук Г.В. Дошкільний навчальний заклад як центр формування соціального досвіду старших дошкільників. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти:Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 17(60). Рівне: РДГУ, 2017. С.125-129.
  3. Марчук Г.В. Проблема формування соціального досвіду дошкільників в світлі поглядів Т.І. Поніманської. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 7. Том 1 / упоряд. О.Б. Петренко; ред. кол.: О.Б. Петренко, Т.С. Ціпан, Н.М. Гринькова та ін. Рівне: РДГУ, 2018. С.276-285.
  4. Марчук Г.В. Підготовка майбутніх вихователів до формування соціального досвіду дітей дошкільного віку. Інноватика у вихованні:зб. наук. пр. Вип. 10. / упоряд. О.Б. Петренко; ред. кол.: О.Б. Петренко, Р.Л. Сойчук, Т.С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, 2019. С.312-318.
  5. Марчук Г.В. Підготовка майбутніх вихователів до формування соціального досвіду дошкільників з особливими освітніми потребами. Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти:Матеріали ІІ Міжнародних читань пам'яті професора Т.І. Поніманської. Рівне, 2019. С.123-124.

 

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2021 р. – наукова робота здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Тимошок Б. С. на тему “Сюжетно-рольова гра як засіб виховання культури спілкування дітей старшого дошкільного віку” посіла 3 місце та І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності 012 “Дошкільна освіта”.

Нагороди.

Нагороджена Почесною грамотою Рівненського державного гуманітарного університету «з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня» (2017).