Друк

Посада: доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: педагогіка з історією педагогіки, наукознавство, педагогічні персоналії, виховання та навчання дітей  від найдавніших часів до сьогодення,  організація науково-дослідної  діяльності студентів в процесі  їх професійної підготовки. 

Інформація про вищу освіту:

У 1980 році закінчив Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання».

Упродовж 1980 - 1986 років працював учителем початкових класів, фізичного виховання, завідувачем консультпункту вечірньої загальноосвітньої школи ( с.Садове, с.Горбаків – Гощанський р-н, ЗОШ №12- м.Рівне). З 1986  по 2019 рік працював у Кам янець-Подільському держаному  педінституті  / університеті/ на посадах старшого лаборанта, асистента,  старшого викладача, доцента, завідувача кафедри практичної психології та кафедри прикладного людинознавства.  

 У вересні 1988 року вступив до аспірантури Українського науково-дослідного інституту педагогіки  на спеціальність 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» і  у квітні 1990 захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук. За направленням Міністерства освіти України був призначений старшим викладачем кафедри педагогіки Кам янець-Подільського державного педагогічного інституту.

Стаж науково-педагогічної роботи: 34 роки.

Кар’єрний ріст:

З 29.08.1986 по 05.09 1988 рр. - стажист-дослідник Науково-дослідного інституту педагогіки України.

З 01.09 1988  по 15.05 1990 року - навчання в аспірантурі НДІ педагогіки України.

З  01.04.1998 по 25.05 2000 року -  провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту педагогіки.

Дисертаційне дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Інтернаціональне виховання молодших школярів в позаурочній діяльності»   (1990 р., науковий керівник – Гореєва В.М. – старший науковий співробітник НДІ педагогіки України).

Наукові та професійні досягнення:

У 1984 році обраний науковим кореспондентом Українського науково-дослідного інституту педагогіки.

Член  вченої та методичних рад Кам янець-Подільського педагогічного інституту(1993-1998рр.). Здійснював  наукове керівництво та консультування аспірантів і здобувачів. Двічі працював відповідальним секретарем приймальної комісії вишу, головою відбіркової комісії дефектологічного факультету, виступав з лекціями перед педагогічними колективами, батьками та учнями з питань професійної орієнтації та вступу до ЗВО.

З 2001 року очолює Подільське відділення Всеукраїнської асоціації  імені Василя Сухомлинського.

Ініціював створення наукової лабораторії  «Історії соціально-педагогічної освіти Південно-західного регіону України» Інституту педагогіки АПН України при Кам янець-Подільському національному університеті. З 2000 року - керівник  наукової лабораторії, яка стала організатором проведення міжнародного наукового симпозіуму «Просвітницька діяльність Софії Русової» та низки   всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів (1999 - 2007 рр.). За результатами наукових форумів як упорядник та член редакційної колегії наукових видань  опублікував шість томів збірників наукових праць, затверджених ВАК України як фахові видання спеціальності        «Педагогічні науки» загальним обсягом понад 100 ум. друк. арк. ( Постанова президії ВАК України від 09.06.1999 № 1-05/7 ).

З 2019 року – член осередку  ГО «Всеукраїнська асоціація корекційних педагогів».       

Навчальні дисципліни, які викладає:

Організація і методика педагогічних досліджень.

Навчання та виховання дітей із порушенням опорно-рухового апарату.

Автор близько 90 публікацій.  Основні публікації:

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. Ред. рада вид.: В.Г. Кремень (гол.) та ін.; ред. кол. тому: О.М. Завальнюк (гол.) та ін. Київ: Знання України, 2010. 447 с.
 2. Гурський В.А., Присакар В..В. Педагогіка: теорія освіти і навчання. Навчальний посібник. Видання 2-е, доповнене і перероблене. Кам янець:Подільський: «Медобори-2006», 2015. 202 с.
 3. Гурський В.А., Присакар В. В. Педагогіка: теорія виховання, управління начально-виховним процесом. Навчальний посібник. Видання 2-е, доповнене і перероблене. Кам янець-Подільський: «Медобори-2006», 2015. 220 с.
 4. Гурський В.А. Основи науково-дослідної діяльності студентів соціально-педагогічних спеціальностей: навчальний посібник. Кам янець-Подільський: Кам янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,2016.136с. (Електронний ресурс). Режим доступу:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
 5. Гурський В.А.Теорія виховання: навчально-методичний посібник. Кам янець-Подільський: « Медобори-2006», 2016.142 с.
 6. Гурський В.А.Теорія та історія освіти інавчання: навчально-методичний посібник. Кам янець-Подільський: «Медобори-2006»,2016.148 с.
 7. Гурський В.А. Педагогіка з історією педагогіки. Навчальний посібник. Кам янець-Подільський: «Медобори-2006», 2017.266 с.
 8. Гурський В.А. Педагогіка з історією педагогіки.Навчальний посібник. Видання 2-е, доповнене і перероблене. Кам янець-Подільський: Аксіома,2018. 268 с.
 9. Гурський В.А. Організація і методика педагогічних досліджень.Навчальний посібник. Кам янець-Подільський: ФОП Панькова А.С., 2020 

Наукові публікації у наукових виданнях:        

 1. Гурський В.А.Просвітницька діяльність Софії Русової. Наукові праці Кам янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Збірник наукових праць. Кам янець-Подільський: Вид-во К-ПНУ, 2015. Вип. 14. Т.3.         
 2. Українізація освіти у поглядах Софії Русової.   Наукові праці Кам янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  Збірник наукових праць. Кам янець-Подільський: Вид-во К-ПНУ, 2015. Вип.15. Т.3.          
 3. Освітньо-управлінська діяльність Миколи Пирогова в Одеському та Київському навчальних округах. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців  педагогіки  вищої школи». Кам янець-Подільський: Видавець ПП Звойленко Д.Г., 2016. С.30 – 36.           
 4.  Науково-педагогічна діяльність Миколи Пирогова  в середині Х1Х століття . Наукові праці Кам янець-Подільського національного університету імені  Івана  Огієнка. Збірник наукових праць. Кам янець-Подільський: Вид-во К-ПНУ, 2017. Вип.16. Т.3.
 5. Рідна мова  як засіб виховання у поглядах Василя Сухомлинського.Нукові праці Кам янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Збірник наукових праць.Кам янець-Подільський : Вид-во К-ПНУ,2019. Вип.18. Т. 1.                               
 6. Педагогічні погляди та просвітницька діяльність М.Пирогова на Поділлі. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий  збірник.Кам янець-Подільський:Кам янець-Подільський:Кам янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка:, 2018. С.304 -309. (Зареєстровано у Indekx  Copernicus).                 
 7. Діяльність недільних шкіл в Україні.Наукові праці Кам янець-Подільського національного університету імені Івана ОгієнкаЗбірник наукових праць. Кам янець-Подільський: Вид-во К-ПНУ, 2019. Вип.18. Т.3.

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ   про присудження наукового ступеня:

Науковий керівник Ковальчука  Г. П., який отримав диплом кандидата педагогічних наук у 2006  р. (тема кандидатської дисертації  «Формування системи трудового виховання в Україні у першій третині ХХ  століття».                                            

Нагороди:

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008),   медаль «За вагомий внесок у розвиток освіти та науки». Неодноразово відзначався Почесними грамотами, подяками та цінними подарунками ректорату університету, міської та обласної держадміністрацій.