Друк

Посада: старший викладач кафедри  дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т. І. Поніманської

Профіль Google Scholar

ORCID

Підвищення кваліфікації

Сфера наукових інтересів: методи діагностики та корекції дошкільників з порушеннями психофізичної сфери, професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної та спеціальної освіти.

Біографія:

Народилася у м. Рівне Рівненської області. У 1994 році закінчила середню школу №27  м. Рівне Рівненської області.

Інформація про вищу освіту:

У 1999 році з відзнакою закінчила Рівненський державний гуманітарний університетза спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)».

З 1999 року працювала вихователем дошкільного навчального закладу №2 м. Рівне, з 2000 року працювала практичним психологом в Рівненській гуманітарній гімназії за сумісництвом – викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної). З 2007 року працювала викладачем кафедри педагогіки і психології (дошкільної) РДГУ. З 2008 по 2011 рік навчалась в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету. Стаж роботи: 18 років.

Кар’єрний ріст:

З 2008 по 2011 рік навчалася в аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету.

Наукові та професійні досягнення:

2012 – 2016 роки – участь у роботі навчальної лабораторії консалтингу дошкільної освіти при кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Рівненського державного гуманітарного університету: проведення методичних заходів за участю провідних фахівців дошкільної освіти області.

З 2019 року – член осередку в Рівненській області ГО «Всеукраїнська асоціація корекційних педагогів».

Навчальні дисципліни, які викладає:

Психолого-педагогічна діагностика та відбір у спецзаклади

Спеціальна дошкільна педагогіка

Спецметодика дошкільного виховання

Корекційно-реабілітаційні служби та правове забезпечення

Ігри в логопедичній роботі

Основні публікації:

Journal Indexing Web of Science:

Voitovych O.,Kozliuk O., Kosarieva O., Marchuk G., Stepanova O. Humanistic approach towards education of preschool children with developmental speech and language disorders. Rev. Tempos Espaços Educ. v.13, n. 32, e-14958, jan./dez.2020. PP. 1-14. 

Монографії, підручники, навчальні та методичні посібники:

 1. Дослідницька робота здобувачів вищої освіти: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 016 “Спеціальна освіта” / Укл. І. М. Дичківська, О. А. Козлюк, Г. М. Косарєва, О. І. Косарєва, Т. О. Павлюк, Н. М. Руденко, О. І. Степанова, Н. Ф. Федорова, О. В. Войтович, О. І. Юрчук; За заг. ред. І. М. Дичківської, О. А. Козлюк. Рівне: РДГУ, 2019. 112 с.
   
 2. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спеціальна дошкільна педагогіка»: методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 “Спеціальна освіта”/Укладач О.В.Войтович.  Рівне, 2020.  36 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецметодика дошкільного виховання»: методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 “Спеціальна освіта”/Укладач О.В.Войтович.  Рівне, 2020.  32  с.
 4. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та завдань для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти»: методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 “Спеціальна освіта”/Укладач О.В.Войтович.  Рівне, 2020.

Наукові публікації у наукових виданнях:

 1. Войтович О.В. Емоційна компетенція у структурі професійної підготовки вихователя дошкільного закладу. Оновлення змісту, форм та методів навчання та виховання в закладах освіти: Зб. наукових праць.  Рівне: РДГУ, 2014. С. 65-67.
 2. Войтович О.В. Психолого-педагогічні умови розвитку емоційної взаємодії вихователя з дітьми. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 65. Херсон: ХДУ, 2014. С. 169-173.
 3. Войтович О.В. Емоційна культура в професійній підготовці майбутніх вихователів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал. № 9.Одеса: Південноукраїнський нац.. пед.. університет ім.. К.Д.Ушинського, 2015. С. 25-29.
 4. Войтович О.В. Методи формування емоційної культури у майбутніх вихователів Педагогічна освіта: теорія і практика. Зб. наукових праць/ Кам’янець-Подільський нац.. університет ім. І.Огієнка. Вип. 22 (1 - 2017). Ч.1.  Кам’янець-Подільський, 2017. С.35-41.
 5. Войтович О.В. Сутність емоційної саморегуляції вихователя дошкільного закладу. Оновлення змісту, форм та методів навчання та виховання в закладах освіти: Зб. наукових праць.  Рівне: РДГУ, 2017.  С. 269-272.
 6. Войтович О.В. Формування емоційної стійкості майбутнього вихователя в процесі професійної підготовки. Інноватика у вихованні Зб. наук. пр. Вип. 7. Том 2 / упоряд. О.Б. Петренко. Рівне : РДГУ, 2018. С. 230-239.
 7. ВойтовичО.В. Формування емоційної саморегуляції майбутніх вихователівІнноватика у вихованні. зб. наук. пр. Вип. 10 / упоряд. О.Б. Петренко. Рівне : РДГУ 2019. С. 305-312.
 8. Войтович О.В. Емоційний  чинник  фахової  підготовки  майбутніх вихователів у світлі проблем інклюзивної освіти. Актуальні проблеми   дошкільної   та   спеціальної   освіти :  збірник наукових праць студентів і молодих учених.Рівне : РДГУ, 2019. С. 24-26 

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів:

2021 рік – наукова робота студентки Сало Д. В. зайняла 2 місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  із спеціальності «Актуальні проблеми інклюзивної освіти». Тема: “Особливості розвитку комунікативної сфери дітей із ЗПР в умовах інклюзивного навчання”.

Нагороди