Шевців Зоя Михайлівна доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету. Відмінник освіти.

Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут, аспірантуру науково-дослідного інституту педагогіки АПН України.

У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Виховання у дітей бережливого ставлення до природи в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського» за спеціальністю 13.00.01 - – теорія та історія педагогіки.

У 1999 р. присвоєно звання доцента кафедри педагогіки початкового навчання.

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу» із спеціальності 13.00.04 –теорія і методика професійної освіти. З 2018 року – професор кафедри педагогіки початкової освіти.

Керівник Центру інклюзивної освіти на базі кафедри педагогіки початкової освіти

Автор понад 80 наукових публікацій, які стосуються проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівниці та учителів початкової школи ( з них 1 монографія; 1 навчальний посібник із грифом МОН України; 1 підручник, рекомендований Вченою радою РДГУ; 1 навчальна програма, рекомендована МОН України; 24 статті у фахових виданнях із педагогіки, серед яких 9 статей у виданнях, внесених до наукометричних баз даних.

Автор навчального посібника "Основи соціально-педагогічної роботи" (2012), підручника "Основи інклюзивної педагогіки" (2016, 2018), монографії "Професійна підготовка майбутніх вчителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу" (2017) та ін.

Професійні інтереси зосереджені навколо проблем пов'язаних з інклюзивною педагогікою, організацією інклюзивного навчання в початковій школі, теорією і методикою професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу. 

 

Back to top