Третьякова Катерина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології Рівненського державного гуманітарного університету. Випускниця факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка відділення класичної філології. З 2003 по даний час – викладач філологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету. У 2010 році захистила дисертацію на тему: «Етимологічні та структурно-семантичні омоніми» (на матеріалі латинських іменників) за спеціальністю 10.02.14 – класичні мови, oкремі індоєвропейські мови; у 2013 році  отримала вчене звання доцента кафедри методики викладання іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету. Авторка десятків праць з лексикології латинської мови, методики навчання та викладання іноземних мов у закладах вищої освіти. Експертка з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Коло наукових інтересів: лексикологічні проблеми латинської мови у порівняльному, перекладацькому та семіотико-когнітивному аспектах. Контрастивне дослідження латинської, англійської та української мов.

Back to top