Друк

для здобувачів вищої освітнього ступеня «Бакалавр» на 2019-2020 н.р. Спеціальність «Психологія»

За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

3 курс

1.

Основи наукових досліджень

Назаревич В.В.

6

3,0

2.

Актуальні проблеми сучасної психології

Созонюк О.С.

6

3,0

3.

Психологія особистості

Назарець Л.М.

5

3,0

4.

Психологія міжособистісної взаємодії

Кулаков Р.С.

5

3,0

5.

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

Назаревич В.В.

5

3,0

6.

Психологія важковиховуваних

Луцик Г.О.

5

3,0

7.

Психологія праці

Одолінський В.Г.

5

5,0

4 курс

8.

Психологія менеджменту та управління

Березюк Т.П.

7

3,0

9.

Психологія спілкування

Корчакова Н.В.

7,8

4,0

10.

Юридична психологія

Луцик Г.О.

8

3,0

для здобувачів вищої освітнього ступеня «Бакалавр» на 2019-2020 н.р. Спеціальність «Практична психологія»

За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

2 курс

1.

Психологія праці

Одолінський В.Г.,

Луцик Г.О.

5

3,0

2.

Психологія сімʼї

Хомич І.С.

3

3,0

2k_bak_ps_simi

3.

Практикум з вікової психології

Джеджера О.В.

3

4,0

4.

Робота з групами девіантних підлітків

Луцик Г.О.

3

4,0

5.

Практикум з соціальної психології

Назарець Л.М.

4

3,0

2k_bak_prak_z_soc_psi

6.

Психологія важковиховуваних

Луцик Г.О.

4

3,0

3 курс

1.

Основи наукових досліджень

Назаревич В.В.

5

3,0

3k_bak_osn_nau_dosl

2.

Актуальні проблеми сучасної психології

Созонюк О.С.

5

3,0

3.

Психологія особистості

Назарець Л.М.

5

5,0

3k_bak_psih_osob

4.

Психологія менеджменту

Березюк Т.П.

6

4,0

5.

Психологія управління

Березюк Т.П.

6

4,0

6.

Психологія міжособистісної взаємодії

Кулаков Р.С.

5

5,0

для здобувачів вищої освітнього ступеня «Бакалавр» на 2019-2020 н.р. Спеціальність «Психологія» (1р.10м.)

За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

2 курс

1.

Психологія спілкування

Корчакова Н.В.

4

3,0

2.

Методика викладання психології

Созонюк О.С.

4

3,0

3.

Психологія менеджменту

Березюк Т.П.

4

3,0

4.

Психологія управління

Березюк Т.П.

4

3,0

для здобувачів вищої освітнього ступеня «Магістр» (1, 2 курс) на 2019-2020 н.р.

За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Психологія стресу

Назаревич В.В.

2

3,0

2.

Психічна депривація

Назаревич В.В.

2

3,0

3.

Конфліктологія

Корчакова Н.В.

2

3,0

4.

Сексологія

Корчакова Н.В.

2

3,0

5.

Панорама сучасної зарубіжної та вітчизняної психології

Назаревич В.В.

3

3,0

6.

Геронтопсихологія

Назарець Л.М.

3

3,0

mag_ger