для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

№ За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Проблеми формування мовної особистості учнів ЗНЗ засобами рідної мови

доц. Антончук О. М.

4

2.

Культура українського наукового мовлення

доц. Шульжук Н. В.

VІІІ

3

3.

Формування професійно- педагогічної комунікативної компетентності філолога

доц. Павлюк Н. П.

VІІІ

3

4.

Публічне мовлення

доц. Антончук О. М.

VІІІ

3

Back to top