для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2020-2021 н.р.
Спеціальність 035 «Філологія» спеціалізація 035.01 – українська мова і література

№ За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Культура українського наукового мовлення

доц. Шульжук Н. В.

VІІІ

3

2.

Культура мови

доц. Антончук О. М.

VІІІ

3

3.

Публічне мовлення

доц. Антончук О. М.

VІІІ

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2020-2021 н.р.
спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

№ За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Текстознавство

доц. Златів Л. М.

ІІІ

3

2.

Проблеми формування мовної особистості учнів

доц. Антончук О. М.

4

3.

Редакційний аналіз і коректура

в. о. доц. Мушировська Н. В.

4,5

4.

Методика редагування тексту

доц. Павлюк Н. П.

V

4,5

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2020-2021 н.р.
спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

№ За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Педагогічний дискурс викладача-мовника

доц. Златів Л. М.

ІІІ

3

2.

Науково-навчальний мовознавчий текст

доц. Златів Л. М.

ІІІ

3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр (2,3,4 курсів) на 2020-2021 н.р.
Спеціальність 035 «Філологія» спеціалізація 035.01 – українська мова і література

№ За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Прагмалінгвістика

доц.  Шульжук Н. В.

ІІІ

3

2.

Теорія та практика мовної комунікації

доц.  Шульжук Н. В.

ІІІ

3


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

№ За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.

Проблеми формування мовної особистості учнів ЗНЗ засобами рідної мови

доц. Антончук О. М.

4

2.

Культура українського наукового мовлення

доц. Шульжук Н. В.

VІІІ

3

3.

Формування професійно- педагогічної комунікативної компетентності філолога

доц. Павлюк Н. П.

VІІІ

3

4.

Публічне мовлення

доц. Антончук О. М.

VІІІ

3

Back to top