Друк

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2020-2021 н.р. (1 курс) спеціальність 073 «Менеджмент»

За\п

Назва дисципліни

 

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

1.                   

Влада і бізнес

проф. Пелех О.Б.

2

4

2.                   

Управління витратами

проф. Юхименко І.А.

2

4

3.                   

Маркетинговий менеджмент

проф. Дейнега І.

2

3

4.                   

Логістичний менеджмент

проф. Дейнега О.

2

3

5.                   

Стратегічне управління підприємствами торгівлі та сфери послуг

доц. Савченко О.Р.

2

4

6.                   

Управління інноваціями підприємств торгівлі та сфери послуг

доц. Берташ Б.М.

2

4

7.                   

Соціальний та корпоративний менеджмент

доц. Мединська Т.І.

2

3

8.                   

Екологічний менеджмент

доц. Микитин Т.М.

2

3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2021-2022 н.р. (2 курс) спеціальність 073 «Менеджмент»

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

1.                   

Управління інвестиційною діяльністю

доц. Берташ Б.М.

3

3

2.                   

Конфліктологія

доц. Поляк К.Ю.

3

3

3.                   

Організація зв'язків з громадськістю

доц. Крет О.В.

3

3

4.                   

Захист прав споживачів

доц. Машта Н.О.

3

3

5.                   

Управління розвитком персоналу

доц. Поліщук О.Ю.

3

3

6.                   

Креативний менеджмент

проф. Юхименко І.А.

3

3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2021-2022 н.р. (1 курс) спеціальність 073 «Менеджмент»

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

1.                   

Влада і бізнес

проф. Пелех О.Б.

2

3

2.                   

Управління витратами

проф. Юхименко-Назарук І.А.

2

3

3.                   

Організація зв'язків з громадськістю

доц. Крет О.В.

2

3

4.                   

Захист прав споживачів

доц. Машта Н.О.

2

3

5.                   

Соціальний та корпоративний менеджмент

доц. Мединська Т.І.

2

3

6.                   

Медичний менеджмент

доц. Микитин Т.М.

2

3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2022-2023 н.р. (2 курс) спеціальність 073 «Менеджмент»

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

1.                   

Антикризовий менеджмент

проф. Юхименко-Назарук І.А.

3

3

2.                   

Управління якістю

доц. Шимко О.В.

3

3

3.                   

Бренд-менеджмент

проф. Дейнега І.О.

3

3

4.                   

Дослідження та регулювання споживчого ринку

доц. Трало І.М.

3

3

5.                   

Маркетинговий менеджмент

проф. Дейнега І.О.

3

3

6.                   

Логістичне управління медичними організаціями

проф. Дейнега О.В.

3

3

7.                   

Управління інвестиційною діяльністю

доц. Берташ Б.М.

3

3

8.                   

Конфліктологія

доц. Поляк К.Ю.

3

3

9.                   

Публічне адміністрування

доц. Савченко О.Р.

3

3

10.               

Креативний менеджмент

проф. Юхименко-Назарук І.А.

3

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2 курс) на 2020-2021 н.р. спеціальність 075 «Маркетинг»

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

1.                   

Системи технологій

доц. Максимчук Н. С.

4

6

2.                   

Організація виробництва

доц. Максимчук Н. С.

4

6

3.                   

Статистика ринку товарів та послуг

доц. Хижнякова Н.О.

4

3

4.                   

Основи підприємництва та бізнес-культура

доц. Хижнякова Н. О.

4

3

5.                   

Товарознавство непродовольчих товарів

доц. Машта Н. О.

3

3

6.                   

Естетика товарів та дизайн

доц. Машта Н. О.

3

3

7.                   

Товарознавство продовольчих товарів

доц. Машта Н. О.

3

3

8.                   

Експертиза товарів та послуг

доц. Шимко О. В.

3

3

9.                   

Електронна комерція

в. Марценюк В. В.

3

3

10.               

Цифровий маркетинг

в. Марценюк В. В.

3

3

11.               

Страхування 

доц. Поляк К. Ю.

3

3

12.               

Основи біржової діяльності

доц. Поляк К. Ю.

3

3

13.               

Вступ до системного аналізу

проф. Дейнега О. В.

3

3

14.               

Економетричні моделі економіки

доц. Микитин Т.М.

3

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2020-2021 н.р. спеціальність 075 «Маркетинг»

За\п

Назва дисципліни

 

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

Цикл професійної підготовки. Дисципліни за вибором.

1.                   

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

доц. Машта Н.О.

2

3

2.                   

Євромаркетинг та єврологістика

в. Марценюк В.В.

2

3

3.                   

Психологія поведінки споживача

проф. Дейнега І. О.

2

3

4.                   

Економічна психологія

проф. Дейнега І. О.

2

3

5.                   

Екологічний маркетинг

проф. Бобровський А.Л.

2

3

6.                   

Екологічний менеджмент

проф. Бобровський А.Л.

2

3

7.                   

Глобальна економіка

доц. Пелех О.Б.

2

3

8.                   

Маркетингові дослідження регіональних ринків

проф. Дейнега О. В.

2

3