для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2020-2021 н.р.

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус pdf

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

 

Позакласна робота з біології та основ здоров'я

Грицай Н. Б.

2

3

 

 

Натуралістична робота в закладах освіти

Грицай Н. Б.

2

3

 

 

Методика проведення екскурсій з біології

Грицай Н. Б.

3

3

 

 

Методика розв’язування задач з біології

Гусаковська Т. М.

3

3

 

Back to top