Друк

Щиро вітаємо головного редактора,
доктора психологічних наук, професора
ПАВЕЛКІВА Романа Володимировича
і всю редакційну колегію
Збірника наукових праць
Рівненського державного гуманітарного університету
«Психологія: реальність і перспективи»
із включенням друкованого видання
до Переліку фахових видань України
за напрямком 053 «Психологія» (категорія Б.).
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 15.04.2021 № 420.