Друк

В РДГУ на базі кафедри теорії і методики виховання було утворено Асоціацію випускників аспірантури зі спеціальності Освітні, педагогічні науки Рівненського державного гуманітарного університету, до якої увійшли випускники аспірантури попередніх років, що захистили дисертаційні дослідження з педагогічних наук.

Метою створення Асоціації є забезпечення подальшого розвитку і підвищення якості вищої освіти, збереження та примноження традицій, встановлення постійної дієвої співпраці, залучення випускників аспірантури зі спеціальності Освітні, педагогічні науки як зовнішніх стейкхолдерів, позаяк у ході реалізації освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» дуже важливою є думка колишніх аспірантів – нині успішних науковців – про досвід навчання в аспірантурі і можливості удосконалення процесу підготовки сучасного науковця.

Для конструктивної діяльності Асоціації було укладено «Положення про асоціацію випускників аспірантури зі спеціальності Освітні, педагогічні науки Рівненського державного гуманітарного університету», яке було обговорено і схвалено 23.06.2021 р. на онлайн-зборах випускників. Було створено Раду Асоціації, обрано Голову Асоціації, секретаря.

Вітаємо кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри теорії і методики виховання РДГУ Гринькову Надію Михайлівну з обранням Головою, а доктора філософії, старшого викладача кафедри теорії і методики виховання РДГУ Поліщук Ольгу Павлівну з обранням Секретарем Асоціації випускників аспірантури зі спеціальності Освітні, педагогічні науки.

Дякуємо усім членам новоствореної Асоціації за співпрацю, за небайдужість, інноваційність, креативність!