Як структурний підрозділ, факультет був створений у грудні 1999 року. Але його історія розпочинається від 1940 року, з моменту заснування Рівненського державного учительського інституту, де функціонувало фізико-математичне відділення, очолюване О.Ф. Стебченком. У 1953-1954 навчальному році відділення було реорганізовано у фізико-математичний факультет.

У різні роки фізико-математичний факультет очолювали видатні вчені: В.Г. Чепрасов (1963-1970); Б.С. Колупаєв (1970-1973);. В.Г. Михальчук (1973-1974); В.О. Дудас (1974-1979); Б.П. Петрівський (1979-1992); М.А. Бордюк (1992-1994).

У цей період від фізико-математичного факультету відокремлюється загальнотехнічний факультет і на чолі зі своїм другим деканом В.В. Сілковим (1982-1987) в 1983 році здійснює перший випуск вчителів загальнотехнічних дисциплін і праці. Очолювали факультет ЗТД в різні роки: А.О. Сяський (1981-1982), В.Г. Шутяк (1987-1988), Д.Й.Беднарчук (1988-1994).

У 1994 році, на основі інтеграції та реорганізації в РДПІ, на базі фізико-математичного факультету та факультету загальнотехнічних дисциплін утворили  фізико-технічний факультет та факультет математики та інформатики. Обов’язки декана фізико-математичного (1994), фізико-технічного (1994-1999) і фізико-технологічного (1999-2004) факультетів упродовж десятиліття виконував кандидат хімічних наук, доцент Волошин Олег Михайлович.

З вересня 2004 року колектив фізико-технологічного факультету очолює кандидат педагогічних наук, доцент Сингаївський Дмитро Васильович.

Навчання на факультеті здійснюється за наступними спеціальностями:

  • 014.08 Середня освіта (Фізика)                               
  • 104 Фізика та астрономія
  • 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
  • 015 Професійна освіта (Охорона праці)

Back to top