Друк

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія» галузі знань 0301 "Соціально-політичні науки"