Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми " Початкова освіта" зі спеціальності 013 " Початкова освіта"  галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти